Ważna zmiana!

Odsłony: 2219

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku informuje, że 30 stycznia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem a Zarządem Powiatu Dębickiego w sprawie przejęcia naszej szkoły przez Ministerstwo.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: ze strony Powiatu Dębickiego – wicestarosta Mateusz Pasek oraz członek zarządu PD Zygmunt Żabicki ze strony Ministerstwa - minister Krzysztof Jurgiel. Szkołę reprezentowała dyrektor Katarzyna Grygiel. Na mocy porozumienia od 1 stycznia 2019 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. Tym samym nasza szkoła będzie jedyną placówką o charakterze rolniczym na styku trzech powiatów: dębickiego, jasielskiego i strzyżowskiego. Otwiera to przed nami zupełnie nowe szanse i perspektywy. Relacje z podpisania porozumienia zamieściło na swojej stronie Starostwo Powiatowe w Dębicy i  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Sympatyków Szkoły do zapoznania się z tymi tekstami.

http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:szkola-w-brzostku-przechodzi-pod-skrzydla-ministerstwa-rolnictwa-i-rozwoju-wsi&catid=12:ogolne&Itemid=109

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Kolejna-szkola-rolnicza-MRiRW3

ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE PRZEZ POSŁA NA SEJM RP JANA WARZECHĘ