„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

Odsłony: 257

W dniu 20.11.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji uświadamiającej zainicjowanej  przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Dębicy. Prelekcję o tematyce  „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” przeprowadził kapitan Rafał Wójcik,  oraz aspirant sztabowy Michała Maziarka.

Podczas prelekcji mającej na celu uświadomienie zagrożeń omówiono zasady bezpieczeństwa w domach, przyczyny powstawania pożarów i przekazano informacje dotyczące stosowania różnych rodzajów gaśnic w zależności od rodzaju pożaru.  Prowadzący przedstawili instruktaż postępowania w czasie pożaru, zasady postępowania przy zgłaszaniu pożaru na numer alarmowy straży pożarnej i wskazali podstawowe działania właścicieli domów jednorodzinnych, jakie powinni podjąć  w zakresie zapobiegania pożarom. Najważniejsze informacje dotyczyły niebezpieczeństwa jakie stwarza czad. Omówiono  błędy w myśleniu ludzi o rozpoznawalności czadu, przedstawiono objawy zatrucia,  zasady postępowania w przypadku wystąpienia wskazanych dolegliwości, zasady udzielania pierwszej pomocy przez współmieszkańców i wyspecjalizowane służby. Prelegenci omówili sposoby zabezpieczenia się przed czadem, a przede wszystkim starali się uświadomić korzyści płynące z montowania czujek wykrywających obecność czadu i przekazali zalecenia do miejsca ich montażu w domach. Hasłem podsumowującym prelekcje było „TRAGEDII MOŻNA ZAPOBIEC JEŚLI JESTEŚ CZUJNYM”. Po zadaniu pytań przez panią Ewę Czyrnia,  dotyczących możliwości zmiany przepisów prawnych w zakresie możliwości posiadania i użytkowania junkersów, możliwości wprowadzenia zakazu wydawania  zezwoleń na montaż instalacji gzowych w nowych domach jednorodzinnych, możliwości zakazu użytkowania mieszkań w bardzo starym budownictwie o wadliwych instalacjach i po udzieleniu odpowiedzi przez prowadzących spotkanie zakończono.

Mam nadzieję że udział młodzieży w tym spotkaniu zainspiruje  do zadbania o bezpieczeństwo w tym zakresie i uczniowie przekażą  wiedze na ten temat rodzicom, którzy być może zdecydują się na podjęcie działań mających  na celu ochronę rodziny przed niebezpieczeństwem jakie stwarza czad.

 Anna Fundakowska.