Odsłony: 31

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku informują, że od 1 stycznia 2019 roku organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiana ta dokonała się na mocy umowy między Ministerstwem a Starostwem Powiatowym w Dębicy podpisanej 30 stycznia 2018 r.

         Status szkoły należącej do Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW stwarza naszej placówce szerokie perspektywy i daje duże możliwości rozwoju.