Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Odsłony: 260

22 stycznia 2019 roku Zespół Szkół im Jana Pawła II w Brzostku wizytował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Szymon Giżyński oraz Robert Jakubik Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW.

Od 1 stycznia 2019 roku organem prowadzącym szkołę stał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym placówka weszła do Sieci Szkół Rolniczych MRiRW. 

Goście zwiedzili budynki szkoły, zapoznali się z posiadanym sprzętem rolniczym oraz bazą dydaktyczną. Wraz z dyrekcją omówili aktualnie oferowane przez placówkę kierunki kształcenia.  Wiceminister Szymon Giżyński przeanalizował  najpilniejsze potrzeby inwestycyjne.

W rozmowach podkreślił konieczność stałego podnoszenia jakości kształcenia kadr rolniczych i zakorzenienia edukacji w tradycyjnych wartościach. Dyrektor Robert Jakubik omówił politykę ministerstwa w zakresie promocji szkolnictwa rolniczego. W tym kontekście poddano analizie aktualną strategię promocji szkoły.

Przedstawiciele ministerstwa  żywo interesowali się miejscem i postrzeganiem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w środowisku lokalnym. Wskazali na fakt, że ministerstwo bardzo dba o kulturotwórczy charakter prowadzonych przez siebie placówek, co powinno z coraz większą mocą zaznaczać się w codziennej pracy szkoły.

Szkołę w rozmowach z przedstawicielami ministerstwa reprezentowali: dyrektor Katarzyna Grygiel, wicedyrektor Anna Hudyma i Paweł Machaj, kierownik szkolenia praktycznego.