Spotkanie Szkół Papieskich

Odsłony: 128

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce w dniu 29 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z udziałem Księdza Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.  W uroczystości uczestniczyła delegacja naszej szkoły w składzie: wicedyrektor Anna Hudyma, lider Komisji Wychowawców Klasowych Małgorzata Jop oraz pedagog Małgorzata Kmiecik.

Spotkanie miało na celu integrację Szkół Papieskich, zapoczątkowanie ściślej współpracy oraz powołanie do życia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Rzeszowskiej. Przybyli goście obejrzeli Jasełka w wykonaniu uczniów tutejszej szkoły, a następnie wysłuchali wystąpień ks. biskupa, podkarpackiego kuratora oświaty, wójta gminy Trzebownisko oraz dyrektora Zespołu Szkół w Jasionce.

W I Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z Bratkowic, Brzostku, Chmielnika, Glinika, Huciny, Jasła, Konieczkowej, Kupna, Lipnicy Dolnej, Medyni Głogowskiej, Sokołowa Małopolskiego, Sitnicy, Stępiny, Stróżówki, Tyczyna, Ropczyc, Rzeszowa i Zarzecza.

Na zakończenie w pogodnej, rodzinnej atmosferze uczestnicy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Małgorzata Jop

Zdjęcia: organizatorzy