Regulamin Interdyscyplinarnego Konkursu Z nurtem Wisłoki - poznajmy się

Odsłony: 70

 

 1. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres: Klecie 125; 39-230 Brzostek.
 2. Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum, uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych
 3. Cele konkursu:

- uświadomienie  wpływu warunków geograficznych na historię regionu i podkreślenie integracyjnego znaczenia Wisłoki dla społeczności lokalnej,

- popularyzacja wiedzy o miejscowościach położonych w dorzeczu Wisłoki,

- promocja edukacji ekologicznej,

- doskonalenie umiejętności gromadzenia materiałów na dany temat, twórczego myślenia, prezentacji talentów artystycznych, wystąpień publicznych.

 1. Zasady konkursu:
 2. Uczestnicy konkursu prezentują przed komisją materiał informacyjny o swojej miejscowości i istniejących w niej atrakcjach oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmowane są w tym środowisku. Forma prezentacji jest dowolna. Mogą się na nią składać referaty, prezentacje multimedialne, piosenki, scenki teatralne, pokazy historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, pokazy prac plastycznych, fotografii, wywiady z ciekawymi ludźmi, filmy, audycje radiowe, nagrania audio, itp. itd. Czas prezentacji danego zespołu do 10 minut.
 3. Oceniana będzie kreatywność w stworzeniu scenariusza prezentacji, zgodność z tematem, jakość przygotowanych elementów prezentacji, wykorzystanie przeznaczonego na prezentację czasu.
 4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 zespoły 3-5-cioosobowe.
 5. Prezentacje zespołów będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez Dyrektora    ZS w Brzostku.
 6. Zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów.
 7. Nagrody zostaną  wręczone w dniu konkursu.
 8. Terminarz:

  Szkoły zamierzające uczestniczyć w konkursie potwierdzą swój udział poprzez przysłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 1 marca 2019 roku. Termin zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 11 marca 2019 roku.

Konkurs odbędzie się 15 marca 2019  roku o godzinie 9.30  w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Adres Klecie 125; 39-230 Brzostek.

Rozdanie nagród w dniu konkursu.

 Dodatkowe informacje:

Konkurs poprzedzony zostanie konferencją, w czasie której będą wygłoszone przez profesjonalistów krótkie referaty dotyczące Wisłoki i jej wpływu na otoczenie w aspektach: ekologicznym, historycznym i gospodarczym.

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Anna Hudyma tel. 14 6830 321.

 

Organizatorzy:

Anna Hudyma

Dorota Machaj