e-Dziennik

Odsłony: 29677
  • Jeśli chcesz się zalogować do Systemu Kontroli Frekwencji (tzw. e-Dziennika UONET+)  wejdź na stronę

 https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatdebicki

 

  •  Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika UONET+