Gazeta szkolna

Odsłony: 12958

PROGRAM  PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1.  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 2. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 3. Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
 4. Kształcenie umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem.
 5. Rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych informacji oraz ich selekcja.
 6. Uczenie odpowiedzialności za własną pracę.
 7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.
 8. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym
 9. Wdrażanie do samokształcenia.
 10. Rozwijanie działalności twórczej.
 11. Redagowanie gazetki.

 metody i formy pracy:

 1.  Burza mózgów
 2. Praca z tekstem
 3. Dyskusja

 zagadnienia:

 1.  Spotkanie organizacyjne
 2.  omówienie planu pracy
 3. ustalenie stałych rubryk
 4. przydział zadań

  Spotkania robocze

 1.  ustalenie tematyki artykułów
 2. przygotowanie, analiza i ocena materiałów
 3. Korekta tekstów
 4. wybór, projekt wydania
 5. praca przy komputerze, z Internetem
 6. skład – obróbka komputerowa, druk gazety
 7. sprzedaż szkolnej gazetki

 Podsumowanie pracy.

 stałe działy:

 •  Z życia szkoły
 • To warto wiedzieć
 • Wkładka okolicznościowa (dzień nauczyciela, boże narodzenie, itp.)
 • Ciekawostki z świata przyrody
 • Warto przeczytać/ warto obejrzeć
 • Rozrywka
 • Palce lizać

 ewaluacja programu:

 1.  Ankiety ewaluacyjne
 2. Analiza artykułów

 


PROGRAM  PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

ROK SZKOLNY 2017/2018

cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 2. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 3. Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
 4. Kształcenie umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem.
 5. Rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych. informacji oraz ich selekcja.
 6. Wdrażanie do samokształcenia.
 7. Rozwijanie działalności twórczej.
 8. Redagowanie gazetki.

metody i formy pracy:

 1. Burza mózgów
 2. Praca z tekstem
 3. Wywiad
 4. Dyskusja

zagadnienia:

 1. Spotkanie organizacyjne
 2. Omówienie planu pracy
 3. Ustalenie stałych rubryk
 4. Przydział zadań
 5. Projekt szaty graficznej i zawartości gazetki.
 6. Struktura tekstu dziennikarskiego
 7. Etyka dziennikarska
 8. Rola prasy
 9. Gatunki publicystyczne (artykuł, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji)
 10. Klasyfikacja czasopism
 11. Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki
 12. Planowanie bieżącego wydania
 13. Kompletowanie materiałów
 14. Redagowanie artykułów
 15. Selekcja artykułów
 16. Korekta błędów
 17. Praca z edytorem tekstu msword
 18. Formatowanie tekstów
 19. Drukowanie gazetki
 20. Kolportaż

 stałe działy:

 

 • Z życia szkoły
 • To warto wiedzieć
 • Wkładka okolicznościowa (dzień nauczyciela, boże narodzenie, itp.)
 • Ciekawostki z świata przyrody
 • Savoir-vivre
 • Warto przeczytać/ warto obejrzeć
 • Sześć pytań do …
 • Rozrywka
 • Palce lizać

 ewaluacja programu:

 

 1. Ankiety ewaluacyjne
 2. Analiza artykułów

 

 


PLAN PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW.
 2. WDROŻENIE DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
 3. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI LITERACKICH UCZNIÓW.
 4. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ PRACY Z KOMPUTEREM.
 5. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SEGREGOWANIA I OPRACOWYWANIA ZDOBYTYCH. INFORMACJI ORAZ SELEKCJI INFORMACJI.
 6. WDRAŻANIE DO SAMOKSZTAŁCENIA.
 7. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ.
 8. REDAGOWANIE GAZETKI.

ZAGADNIENIA:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

A)     OMÓWIENIE PLANU PRACY

B)     USTALENIE  STAŁYCH RUBRYK

C)     PRZYDZIAŁ ZADAŃ

 1. PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ I ZAWARTOŚCI GAZETKI.
 2. WARSZTAT PRACY DZIENNIKARZA
 3. GATUNKI DZIENNIKARSKIE (FELIETON, REPORTAŻ, WYWIAD, SPRAWOZDANIE, NOTATKA, WZMIANKA, KOMENTARZ)
 4. REKLAMA

A)     TEKST REKLAMOWY – BUDOWA I TWORZENIE

B)     CELE ORAZ ZNACZENIE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE REKLAMY

C)     WARTOŚCI NEGATYWNE I POZYTYWNE KREOWANE PRZEZ REKLAMĘ

 

 1. JĘZYK MEDIÓW (KŁAMSTWO, AGRESJA SŁOWNA, KULTURA SŁOWNA, LIBERALIZACJA SŁOWNICTWA, MODA JĘZYKOWA)
 2. PRACE REDAKCYJNE NAD KOLEJNYMI NUMERAMI GAZETKI

A)     PLANOWANIE BIEŻĄCEGO WYDANIA

B)     KOMPLETOWANIE MATERIAŁÓW

C)     REDAGOWANIE ARTYKUŁÓW

D)     SELEKCJA ARTYKUŁÓW

E)      KOREKTA BŁĘDÓW

F)      PRACA Z EDYTOREM TEKSTU MSWORD

G)     FORMATOWANIE TEKSTÓW

H)     DRUKOWANIE GAZETKI

I)        KOLPORTAŻ

STAŁE DZIAŁY:

1)      Z ŻYCIA SZKOŁY

2)      TO WARTO WIEDZIEĆ

3)      WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA (DZIEŃ NAUCZYCIELA, BOŻE NARODZENIE, ITP.)

4)      CIEKAWOSTKI Z ŚWIATA PRZYRODY

5)      SAVOIR-VIVRE

6)      WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ

7)      SZEŚĆ PYTAŃ DO …

8)      ROZRYWKA

9)      PALCE LIZAĆ

 

Zachęcamy do zakupu!!!


 

 

CELE PRACY KOŁA REDAKCYJNEGO GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA” NA ROK SZKOLNY 2015/16

Opiekun: Joanna Betlej

 

 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW.
 2. WDROŻENIE DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
 3. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI LITERACKICH UCZNIÓW.
 4. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ PRACY Z KOMPUTEREM.
 5. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SEGREGOWANIA I OPRACOWYWANIA ZDOBYTYCH INFORMACJI ORAZ SELEKCJI INFORMACJI.
 6. WDRAŻANIE DO SAMOKSZTAŁCENIA.
 7. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ.
 8. REDAGOWANIE GAZETKI.

 

 

ZAGADNIENIA:

1. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

A)     OMÓWIENIE PLANU PRACY

B)     USTALENIE  STAŁYCH RUBRYK

C)     PRZYDZIAŁ ZADAŃ

2. PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ I ZAWARTOŚCI GAZETKI.

3. WYWIAD JAKO FORMA WYPOWIEDZI.

A)     ZASADY PRZEPROWADZANIA WYWIADU

B)     KULTURA SŁOWA

C)     SAMODZIELNE PRÓBY REDAKCYJNE

D)     DYSKUSJA DOTYCZĄCA OPRACOWANYCH TEKSTÓW

4. NAGŁÓWKI PRASOWE.

A)     CHARAKTERYSTYKA

B)     RODZAJE

C)     FUNKCJE

5. PRACE REDAKCYJNE NAD KOLEJNYMI NUMERAMI GAZETKI

A)     PLANOWANIE BIEŻĄCEGO WYDANIA

B)     KOMPLETOWANIE MATERIAŁÓW

C)     REDAGOWANIE ARTYKUŁÓW

D)     SELEKCJA ARTYKUŁÓW

E)      KOREKTA BŁĘDÓW

F)      PRACA Z EDYTOREM TEKSTU MSWORD

G)     FORMATOWANIE TEKSTÓW

H)     DRUKOWANIE GAZETKI

I)        KOLPORTAŻ

 

STAŁE DZIAŁY:

 

1)      Z ŻYCIA SZKOŁY

2)      TO WARTO WIEDZIEĆ

3)      WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA (DZIEŃ NAUCZYCIELA, BOŻE NARODZENIE, ITP.)

4)      CIEKAWOSTKI Z ŚWIATA PRZYRODY

5)      SAVOIR-VIVRE

6)      WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ

7)      SZEŚĆ PYTAŃ DO …

8)      ROZRYWKA

9)      PALCE LIZAĆ

 

Skład redakcji: Angelika Cabaj, Ewelina Zdrada

 

 

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gazetkę można nabyć u członków redakcji.