Zajęcia dodatkowe dla klas maturalnych w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 Zajęcia dodatkowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Uczniowie

Termin

Zajęcia dla maturzystów z matematyki

Małgorzata Jop

Klasa IV TŁ

Czwartek, godz. 7.10

Zajęcia dla maturzystów z matematyki

Małgorzata Batycka

Klasa IV TM

Środa, godz. 7.10 (co dwa tyg.)

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

Anna Hudyma

Klasa IV TŁ

Wtorek, godz. 7.10

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

Małgorzata Augustyn

Klasa IV TM

Środa, godz. 7.10 (co dwa tyg.)

Zajęcia dla maturzystów z języka angielskiego

Monika Sieradzka - Łukowicz

Klasa IV TM i IV TŁ

Środa, godz. 15.00 (co dwa tyg.)

Zajęcia dla maturzystów z języka niemieckiego

Marta Oprządek

Klasa IV TM i IV TŁ

Piątek, godz. 15.00 (co dwa tyg.)

 Uwagi: Zajęcia z matematyki i języka polskiego w klasie IV TM odbywać się będą zamienne.

Zajęcia wyrównawcze w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

 

Przedmiot

Imię i nazwisko prowadzącego

Uczniowie

Termin

Sala

Matematyka

Małgorzata Jop

Klasa I TŁ

i I TM

Czwartek, godz. 7.10 (co dwa tygodnie)

11

Język polski

Joanna Betlej

Klasa I TŁ

Piątek, godz. 15.00 (co dwa tygodnie)

34

Język polski

Małgorzata Augustyn

Klasa I TM

i I ZM

Piątek, godz. 7.10 (co dwa tygodnie)

32

Język angielski

Monika Sieradzka - Łukowicz

Klasa I TM

i I TŁ

Czwartek, godz. 15.00 (co dwa tygodnie)

28

Język niemiecki

Marta Oprządek

Klasa I TM

i I TŁ

Piątek, godz. 15.00 (co dwa tygodnie)

36