Kalendarz 2017/2018

Odsłony: 11741

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

4 września (poniedziałek) - godz. 10.00

2.

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

15 września (piątek)  –godz. 15.00

3.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

20 września (środa)- godz.15.00

4.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców.

14 listopada (wtorek) - godz. 15.00

5.

Próbny egzamin maturalny.

21 -24 listopada

6.

Próbny egzamin z przygotowania zawodowego.

Ustali Kierownik Szkolenia Praktycznego.

7.

Wigilia szkolna.

21 grudnia (czwartek)

8.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach śródrocznych.

do 21 grudnia (czwartek)

9.

Poinformowanie uczniów o ostatecznej ocenie śródrocznej.

do 9  stycznia (wtorek)

10.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej- podsumowanie semestru I.

11 stycznia (czwartek)

11.

Koniec semestru I roku szkolnego 2017/2018

12 stycznia (piątek)

12.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- podsumowanie semestru I.

16 stycznia  (wtorek) – godz. 15.00

13.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o przewidywanych ocenach rocznych.

 

do 11 kwietnia (środa)

14.

Wywiadówka śródokresowa dla rodziców wszystkich klas – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

11  kwietnia (środa) - godz. 15.00

15.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych

o ostatecznej ocenie rocznej.

23 kwietnia (poniedziałek)

16.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP uczniów klas maturalnych.

25 kwietnia (środa)

17.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

w klasach maturalnych.

27 kwietnia (piątek)

18.

Egzamin maturalny – część pisemna

                                 - część ustna

 4 – 23 maja

 9-25 maja

19.

Poinformowanie uczniów

o przewidywanych ocenach rocznych.

do 5 czerwca (wtorek)

20.

Poinformowanie uczniów

o ostatecznych ocenach rocznych.

do 18 czerwca (poniedziałek)

21.

Spotkanie wychowawców z rodzicami- poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych.

5 czerwca – 15.00 (wtorek)

22.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

 

10 (środa) i 11 (czwartek) stycznia 

19 czerwca - cz. pisemna

22 czerwca - 4 lipca - część praktyczna

 

23.

Klasyfikacyjne posiedzenie RP- klasyfikacja pozostałych klas.

19 czerwca (wtorek)  

24.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

22 czerwca

25 .

Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

28 sierpnia

26.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18:

 • 1 listopada (środa)
 • 11 listopada (sobota)
 • 23 - 31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia (sobota)
 • 29 stycznia - 11 lutego - ferie zimowe
 • 29 marca –3 kwietnia  – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja (wtorek)
 • 3 maja (czwartek)
 • 31 maja (czwartek)

27.

Dni dodatkowo wolne ( poza dniami ustawowo wolnymi)- wyznaczone przez dyrektora szkoły w związku z wejściem          w życie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dni dodatkowo wolne wyznaczone przez dyrektora szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, ale nie są dniami wolnymi od pracy nauczyciela.

 • 2 listopada (czwartek)
 • 4 maja (piątek) – matura pisemna (j. polski)
 • 7 maja (poniedziałek)– matura pisemna (matematyka)
 • 2 maja (środa)
 • 1 czerwca (piątek)
 • 10 (środa) i 11 (czwartek) stycznia   dla klas maturalnych na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

* Rekolekcje ( 3 dni)- do ustalenia

 

 

 

 • inne posiedzenia Rady Pedagogicznej – w razie potrzeb