Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Odsłony: 7153

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku gorąco dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% swoich podatków za rok 2016 na rzecz Szkoły.Jak co roku, również w tym roku zwracam się do Państwa z prośbą w imieniu Zarządu o finansowe wsparcie w postaci oddania 1% z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Z góry dziękuję za przejaw dobrej woli na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

Mam również zaszczyt złożyć Państwu życzenia noworoczne:

"Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia w życiu, a także wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2018".

Do życzeń dołączam informację z danymi do przekazania 1%.

Z poważaniem

   Prezes: Margareta Stelmach      

 Ulotka informacyjna PDF- pobierz

                                                            


Towarzystwo Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku powstało w 2010 roku przy Zespole Szkół im Jana Pawła II w Brzostku.

Do władz zarządu należą:

 

mgr Margareta Stelmach - Prezes

mgr Agnieszka Płaziak - Wiceprezes

mgr Mariola Świszcz – Sekretarz

mgr inż. Dorota Machaj – Skarbnik          

mgr Marta Oprządek  – Członek zarządu

mgr Monika Sieradzka - Łukowicz – Członek zarządu

mgr inż. Paweł Kasprzyk - Członek zarządu

 

Celami Stowarzyszenia jest:

  • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku oraz  organizowanie działań na rzecz edukacji;
  • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  • szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
  • organizowanie wsparcia dla rodzin uczniów w trudnej sytuacji;
  • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
  • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
  • ochronę przyrody i krajobrazu;
  • wspieranie procesu edukacji poprzez rozwój bazy dydaktycznej Szkoły;
  • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły i środowiska w którym funkcjonuje.

Za każdy przejaw wsparcia z państwa strony będziemy bardzo wdzięczni. Podziękowania za okazaną pomoc zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej Szkoły www.zsbrzostek.pl

Nr konta bankowego 10 85890006 0080 0292 3633 0001.

Telefon kontaktowy: 014/683 03 21 (Sekretariat Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku).