Plan pracy

Odsłony: 11445

 Plan pracy SU na rok szkolny 2017/2018

 

 

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

 

 

 

 

Wrzesień

1.      Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

 

 

 

 

3. Kiermasz podręczników

 

 

 

4. Sprzątanie świata.

- organizacja pracy SU

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz narzucanie własnych działań i zamierzeń.

 

- promocja szkoły

 

- rozwój aktywności uczniów

 

- edukacja ekologiczna

Opiekun SU

Opiekun  oraz Zarząd SU

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Ucz. Klasy III TŻ

 

Nauczyciel zawodu- Paweł Kasprzyk

 

5. Przeprowadzenie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym

Szkolne koło Caritas i SU.

 

5. Realizacja programu Klasa Gospodarzem Szkoły

 

 

 

 

Rozwój samorządności i aktywności uczniów

- budowanie świadomości

i współodpowiedzialności  za szkołę

 

 

Według kalendarza szkolnego

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

Grudzień

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

 

2. Zorganizowanie dnia  święta Komisji Edukacji Narodowej

 

3. Święto Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chrzest bojowy pierwszoklasistów

 

 

 

 

5. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

- pogłębianie szacunku do nauczycieli

 

 

-- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia przypomnienie sylwetki patrona szkoły

 

 

-

 

 

 - integracja zespołów klasowych

- uczenie zasad współpracy poprzez zabawę

 

 

 

 

 

- integracja młodzieży szkolnej,

Szkolne koło Caritas

 

 

 

Klasy maturalne

 

 

Klasy maturalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy trzecie Zarząd SU,

 

 

 

 

Opiekun SU

6. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- ceremoniał szkolny

Klasa gospodarzem szkoły

7. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek , słodyczy)

 

8. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

 

9. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

- podtrzymywanie tradycji

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

- współpraca z rodzicami

Szkolne koło Caritas

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

 

LUTY

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC

1.      Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

2. Zbiórka pieniędzy na biedną młodzież naszej szkoły

 

 

1.      Dzień kobiet

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

3. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasna Górę

 

 

 

5. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

- pomoc potrzebującym,

- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

 

Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

 

-propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

 

 

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

Zarząd SU ,

Zarząd SU Opiekun SU,

Zarząd SU, Opiekun SU

Ksiądz katecheta,

 

Wychowawcy klas

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

- ksiądz katecheta, wychowawcy klas maturalnych

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

1.  2. IV. – 12  Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

3. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

4. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, - pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

 

 

 

- promowanie szkoły

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności SU przed młodzieżą gimnazjalną

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasy programowo niższe

 

 

 

 

Nauczyciele wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji  3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU  w Ogólnopolskim  Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

1.      Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2017/2018

 

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

 

 


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano podjęcie następujących działań:

 

Miesiąc

Zadanie do realizacji

Cel

Koordynujący

       

Wrzesień

1. Ustalenie dyżurów „Klasa gospodarzem szkoły” .

 

2. Opracowanie planu pracy SU

 

3. Przygotowanie do wyborów SU( opracowanie terminarza wyborów do SU powołanie komisji wyborczej)

 

 

 

4. Kiermasz podręczników

 

5. Sprzątanie świata.

- organizacja pracy SU

- organizacja pracy SU

 

 

 

 

 

- stworzenie podstaw do zbudowania SU

- ćwiczenie sztuki głosowania

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz narzucanie własnych działań i zamierzeń.

 

- promocja szkoły

 

- rozwój aktywności uczniów

 

- edukacja ekologiczna

Opiekun SU

Opiekun  oraz Zarząd SU

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 

 

 

Ucz. Klasy II TŁ

 

Nauczyciel zawodu- Paweł Kasprzyk

 

6. Przeprowadzenie akcji charytatywnych.

Pomoc potrzebującym

Szkolne koło Caritas i SU.

 

7. Realizacja programu Klasa Gospodarzem Szkoły

 

 

 

9. Wybory Samorządowe.

Rozwój samorządności i aktywności uczniów

- budowanie świadomości

i współodpowiedzialności  za szkołę

 

- uczenie zasad demokracji

Według kalendarza szkolnego

 

 

 

Komisja wyborcza

 

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

Grudzień

1. Organizacja prac związanych z wolontariatem.

 

 

2. Zorganizowanie dnia Edukacji Narodowej

3. Święto Szkoły

 

 

 

4. Wyjazd maturzystów na Jasną Górę

 

 

 

 

 

 

5. Chrzest bojowy pierwszoklasistów

 

 

 

 

6. Rozpoczęcie akcji gromadzenia środków finansowych  ( poszukiwanie wszelkich możliwości zbiórka makulatury itp.)

- umiejętność pracy dla dobra innych , uczenie pracy zespołowej

-- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

- pogłębianie szacunku do nauczycieli

-- wspólne podkreślenie niezwykłości tego dnia

 

 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- współpraca z rodzicami

- propagowanie wartości chrześcijańskich

- modlitwa o pomyślne zdanie matury

- integracja zespołów klasowych

 

- uczenie zasad współpracy poprzez zabawę

 

 

- integracja młodzieży szkolnej,

Szkolne koło Caritas

 

 

 

Klasy maturalne

 

Klasy maturalne

 

 

 

Ksiądz katecheta- wychowawcy klasowi

 

 

 

 

 

 

Klasy trzecie Zarząd SU,

 

 

 

 

Opiekun SU

7. Przygotowanie akademii z okazji święta niepodległości 11 listopada

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

- ceremoniał szkolny

Klasa gospodarzem szkoły

8. Przeprowadzenie akcji charytatywnych

- dom dziecka Hanka w Dębicy ( zbiórka pieniędzy , przyborów szkolnych , zabawek , słodyczy)

9. Organizacja klasowych spotkań wigilijnych

10. Wigilia szkolna

- uczenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi

- uwrażliwianie na potrzeby innych)

- integracja zespołów klasowych,

- podtrzymywanie tradycji

- podtrzymywanie tradycji szkolnej, klasowej i rodzinnej

- współpraca z rodzicami

Szkolne koło Caritas

Zarząd SU

Samorządy klasowe

 

 

 

 

SU oraz  klasa pełniąca funkcję gospodarza szkoły

STYCZEŃ

1. Przygotowanie spotkania z pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

- usprawnianie komunikacji między uczniami a pedagogiem

Opiekun SU

 

LUTY

MARZEC

  1. 1. Zorganizowanie walentynek pocztówki walentynkowe

 

2. Zbiórka pieniędzy na biedną młodzież naszej szkoły

 

 

  1. 1. Dzień kobiet

 

 

2. Turniej klas

 

 

 

3. Zbiórka surowców wtórnych w ramach recyklingu

 

 

 

 

 

4. Rekolekcje świąteczne

Uczenie sztuki okazywania sobie uczuć

- integracja poprzez zabawę

- pomoc potrzebującym,

- uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 

 

-Podtrzymywanie tradycji

- pogłębianie szacunku dla kobiet

 

- przestrzeganie zasad fer play podczas współzawodnictwa międzyklasowego

 

 

- kształtowanie postaw ekologicznych

 

 

 

 

 

 

- pogłębianie rozumienia wiary w Boga

- wyczulenie na problem tolerancji

Klasa gospodarzem szkoły

Zarząd SU ,

Zarząd SU Opiekun SU,

Zarząd SU, Opiekun SU

Ksiądz katecheta,

 

Wychowawcy klas

 

Opiekun SU oraz Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz katecheta

KWIECIEŃ

 

1.  2. IV. – 7  Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Patrona Szkoły

2. Udział w Białym marszu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2. Wyjazd na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik

 

 

4. Pożegnanie klas maturalnych

 

 

 

 

 

5. Organizacja Dni otwartych

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego podczas mszy świętej i akademii

- kształtowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich

- pogłębianie pamięci o Patronie Szkoły

- integracja młodzieży, -

pogłębianie wiary

- współpraca z rodzicami

- integracja młodzieży

- promowanie szkoły

 

- rozbudzanie zainteresowań nauką, kulturą, sztuką, poznanie stołecznego miasta Warszawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prezentacja działalności SU przed młodzieżą gimnazjalną

 

 

 

Zarząd SU, klasa gospodarzem szkoły

 

Wychowawcy klas, SU

 

 

 

 

 

 

 

 

- opiekun SU oraz przedstawiciele SU

 

 

 

 

Klasy programowo niższe

 

 

 

Nauczyciele wyznaczeni przez komisję promocyjną

MAJ

1. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji  3 – maja

 

2. Udział przedstawicieli SU  w Ogólnopolskim  Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.

- przestrzeganie ceremoniału szkolnego,

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Przestrzeganie ceremoniału szkolnego

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

- promocja szkoły

Klasa gospodarzem szkoły

 

 

Przedstawiciele SU , Opiekun SU

CZERWIEC

  1. 1. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU w roku szkolnym 2015/2016

 

- podsumowanie kadencji

- określenie priorytetów na kolejny rok szkolny

2. Zakończenie roku szkolnego.

- umiejętność krytycznego spojrzenia na własne działania

- podkreślenie efektywności działań

 

- ceremoniał szkoły

Zarząd SU, Opiekun SU

 

 

 

 

 

Klasa gospodarzem szkoły