Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

Odsłony: 9041

Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządu Uczniowskiego działającego

przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

W roku szkolnym 2016/2017 SU – realizował następujące zadania:

 • Realizacja przez poszczególne klasy zadania KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY według ustalonego harmonogramu (akademie okolicznościowe, gazetki ścienne, artykuły na stronę internetową szkoły oraz gazety lokalnej – „Wiadomości Brzosteckie”
 • Zorganizowano szkolne wybory Samorządu Uczniowskiego: Przewodniczący- Wojciech Zastawny, zastępca – Dominik  Chodur
 • Wybrano chorążego, dowódcę i asystę do pocztu sztandarowego
 • Ślubowanie klas pierwszych podczas obchodów święta szkoły
 • Organizacja Kiermaszu używanych podręczników
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Reprezentowanie szkoły pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych (święto niepodległości, rocznica katyńska, obchody święta 3- go maja, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie maturzystów, zlot szkół  szkół im. Jana Pawła II  w Wadowicach z okazji 97 rocznicy urodzin papieża.
 • Organizacja Turnieju Klas
 • Gromadzenie środków finansowych w ramach zbiórek ( recykling)  zbiórka makulatury– zebrano łącznie 2,4 tony ( 537 zł)
 • Zorganizowanie wyjazdu na film  do kina Helios w Rzeszowie
 • Spotkania przedstawicieli SU odbywały się średnio raz w miesiącu, łącznie odbyło się 8 spotkań.
 • Nie udało się zorganizować wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wnioski do pracy na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 należy  zachęcać uczniów do większego  zaangażowania w życie szkoły. Zorganizować otrzęsiny klas pierwszych podczas dyskoteki szkolnej. Organizować różne zbiórki w ramach recyklingu celem pozyskania środków finansowych potrzebnych na dofinansowanie wycieczki do Warszawy.

 

Opiekun SU M. Augustyn