Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

Odsłony: 12584

Łukasz Tragarz uczeń z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku- Laureatem Olimpiady Centralnej

Łukasz Tragarz uczeń trzeciej klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa odniósł  wielki sukces na tegorocznej XLI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach. Łukasz, to bardzo zdolny i ambitny młody człowiek, który ma na swoim koncie wiele sukcesów w różnych konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich. Tytuł laureata jest dla niego, a także dla jego opiekuna pana Grzegorza Grzesiakowskiego nagrodą za pracę, naukę, trud i zaangażowanie w przygotowanie do eliminacji na szczeblu szkolnym, okręgowym i centralnym. Zobacz więcej...

 


Najlepszy Architekt Krajobrazu

W dniu 11.05.2017 r. odbył się finał szkolnego konkursu „Najlepszy Architekt Krajobrazu”, w którym wzięli udział uczniowie z klasy IITAK. Konkurs składał się z dwóch etapów. Zobacz więcej...


 Regulamin KONKURSU „NAJLEPSZY ARCHITEKT KRAJOBRAZU”

 Termin 11.05.2017

 1. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów;
 • Podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego;
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą;
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami, kształcącymi się w tym samym zawodzie;
 • Inspirowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • Rozwijanie umiejętności oczekiwanych u uczniów przez rynek pracy i pracodawców;
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • Motywowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy zawodowej;
 • Kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych.
 1. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy: obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu roślin ozdobnych, podstaw projektowania oraz urządzania obiektów architektury krajobrazu.

 • Test wiedzy z zagadnień związanych z architekturą krajobrazu, test składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych z częścią praktyczną, w której zawodnicy rozpoznają przygotowany przez Organizatora materiał roślinny.

Etap drugi: obejmuje wiedze praktyczną z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu.

 • Sprawdzenie zdolności plastycznych – rysunek z rzeczywistości wraz z dodaniem elementów z wyobraźni.
 • Wykonanie projektu kwietnika – rzut z góry, wizualizacja, tabela zestawienia roślin.

 

 • Kryteria oceny:

Prace będą  oceniane przez Komisję  Konkursową  w systemie punktacji. Maksymalna ilość  punków możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów.

Nagrody przyznawane będą  przez Komisję  Konkursową  za najlepsze prace, z uwzględnieniem poniższych kryteriów i odpowiednio punktów:

 1. Wiedza teoretyczna – od 0 do 40 punktów
 2. Kreatywność – od 0 do 30 punktów
 3. Jakość  wykonania (technika, estetyka wykonania, zgodność z tematem) – od 0 do 30 punktów

Dorota Machaj

 


Kreatywność drogą do sukcesu edukacyjnego

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

James Madison

W dniach 3-4 czerwca w ZSRCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance (woj. wielkopolskie) odbyły się centralne eliminacje XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wystartowało w nich 221 uczniów z całej Polski. OWIUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział w olimpiadzie to nie tylko szansa na zdobycie cennych nagród, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia samego siebie.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół średnich zadań stojących przed jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu.

Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku na Olimpiadzie reprezentowała w bloku architektury krajobrazu Magdalena Święch, która w eliminacjach okręgowych w Kijanach zajęła II miejsce, a zmagania w Trzciance zapewniły jej tytuł finalisty i zwolnienie z egzaminu zawodowego. Magda to wzorowa uczennica III klasy Technikum Architektury Krajobrazu, która w bieżącym roku zdobyła średnią 5,28. Oprócz sukcesu na Olimpiadzie może także pochwalić się innymi osiągnięciami:

 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO Tuchola 2016 i zakwalifikowanie się do drugiego etapu z wysoką 10 lokatą na 98 uczestników;
 • Udział w powiatowym konkursie fotograficznym „Przyroda powiatu” i zdobycie wyróżnienia;
 • Udział w etapie pierwszym i drugim XII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Moje Westerplatte”;
 • Uzdolnienia plastyczne i kreatywność: wykonanie dekoracji i oprawa plastyczna imprez szkolnych, wykonywanie rysunków różnymi technikami ;
 • Udział w licznych konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych, w których przez trzy lata zajmowała wysokie lokaty;
 • Trzykrotna stypendystka nagrody Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2013/14, 2014/15 oraz 2015/16

Nic tak nie cieszy nauczyciela jak sukcesy jego podopiecznych. Serdecznie gratuluję.

Dorota Machaj

 

 

Szkolny etap XLI  edycji OWiUR rozstrzygnięty

W dniach 21 - 22. X.  2016 r.  odbyły się szkolne eliminacje XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie z klas II, III i IV technikum, startowali w następujących blokach tematycznych: architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, gastronomia. W sumie w eliminacjach szkolnych wzięło udział 103 uczniów.

Po przeprowadzeniu części teoretycznej, w której uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań, wyłoniono zwycięzców z każdego bloku tematycznego. W części praktycznej olimpiady uczniowie pracowali nad trzema zadaniami.

Zadania praktyczne w bloku architektura krajobrazu:

 1. Wykonaj przekrój nawierzchni z kostki brukowej grubości 6 cm na podłożu nieprzepuszczalnym.
 2. Opisz etapy sadzenia róży z odkrytym systemem korzeniowym z całkowitą wymianą gleby.
 3. Z przygotowanego zestawu roślin rozpoznaj 10 i podaj ich nazwę polską i łacińską.

Zadania praktyczne w bloku mechanizacja rolnictwa:

 1. Wykonaj podstawowe regulacje agregatu ciągnikowego do uprawy roli.
 2. Wykonaj regulację napięcia paska wentylatora ciągnika.
 3. Wykonaj połączenie nitowane 2 elementów.

Zadania praktyczne  w bloku gastronomia :

 1. Wykonaj łazanki.
 2. Wykonaj obróbkę wstępną warzyw na surówkę wielowarzywną. Omów zasady produkcji surówek.
 3. Nakryj stół dla jednej osoby do posiłku, jeśli będzie podana:
 • przekąska zimna: ryba w galarecie, wino białe wytrawne, woda mineralna
 • danie główne: medalion, ziemniaki zapiekane, zestaw surówek (na oddzielnym talerzyku), wino czerwone wytrawne
 • deser : lody z bitą śmietaną, kawa

Po zsumowaniu punktów z dwóch części olimpiady komisje konkursowe ogłosiły wyniki szkolnego etapu XLI OWiUR . Przedstawiają się one następująco:

 1. Blok  -   architektura   krajobrazu :  I  miejsce  Święch  Magdalena   -  klasa  IV  TAK,

II miejsce Cabaj Angelika  - klasa IV TAK

 1. Blok -  mechanizacja rolnictwa: I  miejsce  Łukasz  Tragarz  –  klasa  III  TM,

II miejsce Jacek Tabaczyński – klasa III TM, III miejsce Łukasz Wierzbicki – klasa IV TM

 1. Blok  - żywienie człowieka  :  I miejsce Natalia Bożek - klasa IV TŻ , II miejsce Klaudia Machowska – klasa  III TŻ, III miejsce Justyna Skórka – klasa IV TŻ

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach okręgowych, które odbędą się 21-22 . IV. 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Teresa Radelczuk

 

 


Szkolny etap XL  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych OWiUR

 

w roku szkolnym 2015/2016

W dniach 22 – 23. X. br odbyły się szkolne eliminacje XL edycji OWiUR. Uczniowie z klas III i IV technikum, startowali w następujących blokach tematycznych: architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe- gastronomia. Uczestnicy olimpiady sprawdzali swoją wiedzę nie tylko z zakresu szkoły średniej ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych i innej literaturze fachowej. Ta pożyteczna forma edukacji młodzieży jaką jest OWiUR  wykazuje się dużymi walorami samokształceniowymi, wzbogaca programy nauczania o dodatkowe treści jak również integruje wiedzę zawodową: teoretyczną i praktyczną.

Po przeprowadzeniu części teoretycznej, w której uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań, wyłoniono zwycięzców z każdego bloku tematycznego. W części praktycznej olimpiady uczniowie pracowali nad trzema zadaniami.

Zadania praktyczne w bloku architektura krajobrazu:

 1. Zaproponuj letnie obsadzenie kwietnika sezonowego. W projekcie wykorzystaj minimum pięć gatunków roślin.
 2. Wykonaj przekrój nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cm na podłożu nieprzepuszczalnym.
 3. Rozpoznaj 10 gatunków roślin.

Zadania praktyczne w bloku mechanizacja rolnictwa:

 1. Wykonaj regulację agregatu ciągnikowego do uprawy roli.
 2. Wykonaj regulację napięcia paska alternatora ciągnika.
 3. Wykonaj połączenie nitowane 2 elementów.

Zadania praktyczne  w bloku żywienie człowieka- gastronomia :

 1. Zaprezentuj zasady obsługi gości na przyjęciu „zasiadanym”, podczas którego należy:
 • nalać sok
 • podać wędlinę na półmisku
 • zebrać brudne sztućce i talerz przekąskowy
 • podać talerzyk z surówką i talerz z daniem głównym-porcjowanym
 • podać w pucharku deser  galaretowo owocowy
 • podać na tacy kawę w filiżance
 1. Wykonaj pierogi leniwe.
 2. Wykonaj elementy dekoracyjne z pora, jabłka, marchwi i cebuli. Wykonaj dekorację sałatki jarzynowej.

Po zsumowaniu punktów z dwóch części olimpiady komisje konkursowe ogłosiły wyniki szkolnego etapu XL OWiUR . Przedstawiają się one następująco:

 1. Blok -  architektura  krajobrazu : I miejsce Magdalena Święch – klasa III TAK
 2. Blok -  mechanizacja rolnictwa: I miejsce Szczepan Nasiadka – klasa IV TM
 3. Blok  - żywienie człowieka  :  I miejsce Justyna Krawiec- klasa III TŻ

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach okręgowych, które odbędą się 22-23 . IV. 2016 r. w obiektach ustalonych przez Komitety Okręgowe.

Teresa Radelczuk

 


 


 

REGULAMIN

Turnieju
Motoryzacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w BrzostkuI. CELE TURNIEJU
1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym.
2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
1. Turniej organizowany jest przez prof. A. Jedziniaka, prof. M. Drechslera, prof. I. Musiała


III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie naszej szkoły z klas II i III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Wymagane  jest zrealizowane 15 h nauki jazdy samochodem.
2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych, zostanie wytypowanych 10 osób do dalszego etapu Turnieju, które uzyskały najwięcej punktów z testu weryfikacyjnego.
3. Każdy uczestnik eliminacji danego etapu odpowiada na pytania testowe.
a) uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora,
b) uczestnik startujący w próbie jazdy samochodem zobowiązany jest posiadać odpowiednie obuwie,
c) uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu  pkt. a, b, nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez uczestnika  0 pkt.
7. Za zdobycie przez  ucznia:  I miejsca otrzymuje 5 punktów z zachowania, II miejsca 4 punkty z zachowania, III miejsca 3 punkty

z  zachowania.IV. KONKURENCJE TURNIEJU I ICH PRZEBIEG
1. W etapie  weryfikacyjnym Turnieju test rozwiązują wszyscy uczestnicy.  
Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:
- znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego
- obsługi pojazdu
- pomocy przedmedycznej  
Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową.  
Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć  20 minut.

W konkurencji testu ocenia się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika.
W Finale konkursu przeprowadza się ponadto następujące konkurencje:

a) test wielokrotnego wyboru ze znajomości:

-  zasad i przepisów ruchu drogowego

- obsługi pojazdu

- pomocy przedmedycznej

b) jazdy sprawnościowej samochodem osobowym według trasy podanej przez organizatora Turnieju.

V  KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA SPRAWNOŚCIOWA SAMOCHODEM

 

1 Konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem, polega na bezpiecznym i technicznym przejechaniu określonej przez organizatora etapu trasy.

2. Konkurencję przeprowadza się na utwardzonym placu o wymiarach zapewniających  bezpieczeństwo uczestników i widzów.

3. W konkurencji startuje tylko 1 uczestnik.

4. Uczestnik przed konkurencją może zapoznać się z trasą przejazdu (przejść po wyznaczonym torze jazdy).

5. Pojazd niezbędny do przeprowadzenia konkurencji zapewnia organizator (musi być zarejestrowany i posiadać aktualne ubezpieczenie).

6. W przypadku awarii pojazdu w trakcie Turnieju, organizator zapewnia pojazd rezerwowy.

7. Przebieg konkurencji:

a) uczestnik zgłasza organizatorom gotowość do wykonania próby.

b) na sygnał uczestnik sam włącza stoper, pobiera kluczyki, biegnie do samochodu, zapina pasy, uruchamia silnik, włącza światła i rusza;

c) zawodnik wykonuje przejazd wyznaczoną trasą, z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta;

d) po przejechaniu trasy uczestnik zatrzymuje się na linii mety, mając ją pomiędzy osiami, gasi światła, wyłącza silnik, zaciąga hamulec awaryjny, wyjmuje kluczyk ze stacyjki i biegnie do stolika organizatora. Po położeniu kluczyka na stoliku, uczestnik sam wyłącza stoper;

e) w razie wypadnięcia piłki (na trasie) uczestnik zatrzymuje samochód, zaciąga hamulec awaryjny, wysiada z samochodu, umieszcza piłkę na talerzu i rusza dalej.

f) jeżeli na mecie piłka wypadnie z talerza zawodnik musi ją tam z powrotem umieścić zanim pobiegnie do stolika organizatora.

8. Konkurencja jazdy sprawnościowej samochodem nie dopuszcza cofania pojazdem, pod groźbą dyskwalifikacji.

9. W przypadku niezawinionej przez uczestnika awarii pojazdu w trakcie próby, próba tego uczestnika zostaje przerwana i do swojej próby przystępuje kolejny uczestnik. Uczestnik, który miał awarię, wykonuje próbę po ostatnim uczestniku.

10. Po zakończeniu konkurencji organizator podaje czas przejazdu i liczbę otrzymanych  karnych sekund.

11. Punktacja:

a) liczy się jak najkrótszy czas przejazdu (ilość sekund);

b) każdorazowe nie zapięcie pasów bezpieczeństwa 10 sekund karnych;

c) niewłączenie świateł 10 sekund karnych;

d) każdy błąd, tj. przesunięcie, dotknięcie, ominięcie lub przewrócenie pachołka 20 sekund karnych;

e) przekroczenie linii mety obiema osiami 10 sekund karnych.


VI. TERMINY
1. Harmonogram rozgrywek jest następujący:
- test weryfikacyjny dla wszystkich uczestników do 17 kwietnia,
- finał do 23 kwietnia,
- rozdanie dyplomów i nagród 24 kwietnia.

A. Jedziniak

 


 

Sprawozdanie z  XIX edycji Okręgowej Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności

Dnia 09-01-2015 r. uczennice  Karolina Raś i Magdalena Szczur  reprezentowały szkołę  w XIX Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Otwarcia olimpiady dokonała pani dyrektor mgr inż. Aleksandra Wanic, która pełni rolę sekretarza Komisji Okręgowej Olimpiady. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Okręgowej Olimpiady, dr inż. Tomasz Cebulak, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zastępca przewodniczącego Komisji pani  mgr Marta Jadach – Stupnicka, starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W skład komisji weszło dodatkowo 5 nauczycieli wybranych drogą losowania w trakcie czynności organizacyjnych przez uczestników Olimpiady: Małgorzata Wiglucka, Stanisława Makarowska, Krystyna Deptuch, Danuta Rybka oraz Anna Ulan.

Do współzawodnictwa przystąpiło  55 uczniów z 28 szkół województwa podkarpackiego i małopolskiego (10 liceów i 18 techników).

„Bezpieczeństwo żywności i żywienia” było tematyką wiodącą tegorocznej olimpiady. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 70 pytań, w którym były zadania: na uzupełnienie, wyboru, typu prawda fałsz, przyporządkowania i  na skojarzenia. Za prawidłowe rozwiązanie testu można było uzyskać 100 punktów, najwięcej za zadania na skojarzenie.

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Po części pisemnej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach wykonywania dekoracji z czekolady i karmelu oraz zwiedzić Muzeum Mleczarstwa.

Udział w powyższej olimpiadzie  pomoże naszym uczniom w poszerzeniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej a także zachęcił uczennice  do dalszego rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu żywienia.

 

Elżbieta Kurzawa

 

 

 


 

Konkurs o tytuł najlepszego  ucznia w zawodzie „Kucharz” rozstrzygnięty

Dnia 18 marca 2014 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie „Kucharz”. Celem konkursu było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii przygotowywania zakąsek oraz porównanie umiejętności uczniów z różnych klas. Tematem było sporządzanie zakąsek z jaj, warzyw, serów i śledzi. Do współzawodnictwa zgłosiło się 7 uczniów: z klasy I TŻ Jedziniak Beata, Krawiec Justyna, z klasy II TŻ Adamczyk Alicja, Machala Paulina, Stankiewicz Grzegorz, z klasy III TŻ Krupka Natalia,  Pieniądz Monika.

Komisja konkursowa oceniała :

 1. organizację stanowiska pracy, BHP                 0-5pkt.
 2. technikę wykonania                                        0-5pkt.
 3. wygląd zakąsek                                              0-5pkt.
 4. czas i jakość pracy                                         0-5pkt.
 5. ocenę organoleptyczną zakąsek                     0-5pkt.
 6. dekorację i sposób prezentacji                       0-5pkt.
 7. dodatkowe wykorzystanie składników            0-5 pkt.

I miejsce komisja przyznała Alicji Adamczyk uczennicy klasy II TŻ,

II miejsce zajęła Beata Jedziniak uczennica klasy I TŻ,

III miejsce zajęła Paulina Machala uczennica klasy II TŻ.

Niełatwo było wyłonić zwycięzców ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności.

Danuta Wesołowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na pisankę ludową i plastykę obrzędową

24 marca 2013 r. wzorem lat ubiegłych Niedzielę Palmową, ustanowioną przez Jana Pawła II Dniem Młodzieży, uczniowie naszej szkoły tradycyjnie uczcili udziałem w VII Powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, a jego celem było kształtowanie właściwej postawy wobec kultury ludowej i własnych tradycji.

Wśród 130 uczestników, zebranych przy 38 stoiskach, niezrażeni konkurencją godnie reprezentowali naszą szkołę uczniowie: Joanna Gajewska, Marzena Magiera, Dorota Pieniążek, Stanisław Jedziniak, Paweł Nylec i Artur Skowron. Nasz stół wielkanocny zachwycał różnorodnością pięknych stroików i pomysłowością pisanek. Nie zabrakło na nim, wykonanych przez uczniów, smacznych potraw wielkanocnych, ciast i barwnych mazurków.

Udział naszych uczniów jest dowodem aktywnego wykorzystania tradycji w edukacji i napawa nadzieją, że polską tożsamość regionalną uda się uchronić dla przyszłych pokoleń.

 

Małgorzata Kolbusz

 


Sprawozdanie z eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2012 roku.

W dniu 20.04.2012r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbył się etap okręgowy XXXVI OWiUR. Naszą szkołę reprezentowali, z bloku żywienia i gospodarstwa domowego uczennica Siedlarska Bożena z klasy III TŻ, a z bloku mechanizacji rolnictwa uczniowie Wołowiec Tomasz IV TM i Ziobrowski  Marcin IV TM.

Olimpiada przeprowadzona została w dwóch etapach: część teoretyczna- test składający się z 60 pytań( maksymalna ilość punktów do zdobycia 60) oraz część praktyczna -składająca się z części wykonawczej(maksymalna ilość punktów do zdobycia 60)

W bloku żywienia egzamin praktyczny składał się z trzech zadań:

 • rozpoznać znaki/symbole pojawiające się na opakowaniach produktów spożywczych i napisać co one oznaczają
 • rozpoznać pięć produktów zbożowych, napisać ich wartość odżywczą i zastosowanie
 • sporządzić i usmażyć omlet

W bloku mechanizacji rolnictwa egzamin praktyczny składał się z trzech zadań:

 • regulacja sadzarki tarczowej na głębokość sadzenia 40cm.
 • weryfikacja wału korbowego silnika
 • bhp, regulacja pługa 3-skibowego obracalnego

W Olimpiadzie z bloku żywienia i gospodarstwa domowego wzięło udział 68 uczniów- Siedlarska Bożena zdobyła łącznie 92 pkt. a w bloku mechanizacji rolnictwa wzięło udział 38 uczniów- Wołowiec Tomasz zdobył łącznie 74 pkt. Ziobrowski Marcin 63pkt.

Paweł Kasprzyk

 


Rozstrzygnięcie konkursu

Ostatni etap konkursu na „NAJLEPSZEGO MECHANIZATORA 2012” odbył się 18 kwietnia bieżącego roku.

Przystąpiło do niego ośmiu uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie pisemnym. Część praktyczna składała się z trzech zadań:

 • obliczyć długość znacznika lewego i prawego w siewniku uniwersalnym wg podanego wzoru
 • wykonać spawanie elementów blaszanych na określonych odcinkach techniką spawu jednowarstwowego i dwuwarstwowego
 • za pomocą chwytaka ładowarki „Cyklop” umieścić stalową kulę o średnicy 80mm na tulei o średnicy 60mm

Konkurs wygrał Madziar Łukasz z III ZS (mech. - oper). Uczniowie Rachwał Michał z III ZS i Rogowski Paweł z II ZS zajęli równorzędne II miejsca, uzyskując jednakową liczbę punktów. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i Sklep z art. elektrycznymi  ,,Stara Kasa” zostaną wręczone na uroczystym apelu.

Tabela uzyskanych wyników.

Lp.

Nazwisko i imię ucznia - klasa

Etap pisemny max. 50 (pkt.)

Etap praktyczny max. 45 (pkt.)

Razem max. 95 (pkt.)

Punktowane miejsce

1.

Rogowski Paweł - II ZS

38

30

68

II (ex aequo)

2.

Kolbusz Sławomir - II ZS

37

13

50

 

3.

Rachwał Michał - III ZS

44

24

68

II (ex aequo)

4.

Madziar Łukasz - III ZS

40

36

76

I

5.

Cabaj Seweryn - II TM

37

19

56

 

6.

Serwatka Marcin - II TM

37

19

56

 

7.

Socha Tomasz - III TM

40

22

62

 

8.

Wilisowski Kamil - III TM

40

20

60

 

 

Marek Święch

 

 


 

Regulamin konkursu

,,NAJLEPSZY MECHANIZATOR 2012”

Szkolny konkurs na ,,Najlepszego mechanizatora roku 2012” skierowany jest do uczniów drugich i trzecich klas technikum mechanizacji rolnictwa oraz ZSZ mechanik-operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Konkurs obejmuje zaprezentowanie przez uczniów wiedzy ogólno- zawodowej (etap pisemny) i umiejętności zastosowania jej w praktyce (etap praktyczny).

Cele konkursu:

 • Promowanie najlepszych uczniów w środowisku szkolnym
 • Podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego
 • Motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce
 • Budzenie u uczniów świadomości ,że ich sukcesy  są dostrzegane i doceniane

 

WARUNKI UCZESNICTWA

1.         W I etapie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas II i III , spośród których komisja konkursowa wytypuje kandydatów do II etapu. Będą to dwaj uczniowie z każdej klasy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w teście.

Komisję konkursową stanowią nauczyciele zawodu.

STRUKTURA KONKURSU

1.         Etap I pisemny

Formą sprawdzenia będzie test obejmujący 50 zadań zamkniętych z zakresu mechanizacji i ekonomiki rolnictwa.

2.         Etap II praktyczny

Sprawdzenie umiejętności praktycznych odbędzie się w warsztatach szkolnych. Uczestnicy konkursu będą mieć do wykonania trzy zadania praktyczne z zakresu umiejętności posługiwania się sprzętem i maszynami stosowanymi w rolnictwie.

Na wynik złoży się punktacja za:

 • poprawność  wykonanego zadania
 • czas wykonanego zadania
 • przestrzeganie przepisów bhp

 

Każdy uczeń podczas etapu praktycznego powinien posiadać ochronną odzież roboczą.

Końcowy wynik w konkursie będzie sumą punktów za test i zadanie praktyczne

 

TERMINY KONKURSU*

1. Etap I - 11 do 13 kwiecień (realizacja p. Paweł Kasprzyk)

2. Etap II – 18 kwiecień (realizacja p. J. Krzyszczuk,  P. Kasprzyk, M. Święch)

* komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przeprowadzenia konkursu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Laureaci konkursu (1-3 miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez kierownictwo oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

2.Wręczenie nagród nastąpi na uroczystym apelu wobec całej społeczności szkolnej.

3.Wszelkie sporne sprawy dotyczące przebiegu konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa.

Marek Święch


 

 

W dniach 19 i 20 III br w naszej szkole odbędzie się szkolny konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie "kucharz".  Temat konkursu :"Potrawy mączne"

 

Regulamin konkursu na

najlepszego ucznia w zawodzie
„Kucharz”


Konkurs dla uczniów w zawodzie kucharz jest konkursem szkolnym. Biorą w nim udział uczniowie klasy II ZSZ kucharz małej gastronomii oraz uczniowie klasy  III „A” i „B” technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Część teoretyczna konkursu odbędzie się w poniedziałek 19 III br, natomiast część praktyczna we wtorek 20 III. Rozpoczęcie konkursu o godz.9. 00 - pracownie gastronomiczne nr 24, 25.

Organizatorem są nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Cele główne konkursu to:

 • Kultywowanie , propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej,
 • Doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów,
 • Podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego.

Konkurs będzie przebiegał w II etapach- pisemnym i praktycznym. Do etapu praktycznego przystąpią po 2 osoby z danej klasy ,które uzyskają największą liczbę punktów z części pisemnej.

Temat konkursu :  POTRAWY MĄCZNE

 

Komisję do przeprowadzenia konkursu powołuje organizator .Część praktyczna obejmuje jedno zadanie, które wykonują uczniowie z surowców przygotowanych przez nauczycieli , składniki do dekoracji uczestnik konkursu zapewnia sobie sam według potrzeb. Czas przeznaczony na część teoretyczną wynosi 60 minut, na praktyczną 180 min. Uczeń przygotowuje dwie porcje: jedną do degustacji dla komisji (półmisek), jedną na pokaz.

Uczestnicy konkursu pracują jednoosobowo. Każdy z nich przygotowuje we własnym zakresie naczynia i sztućce do prezentacji.

Kryteria oceniania przebiegu konkursu

 

Maksymalna liczba punktów: z części pisemnej: 30 , z części praktycznej 30.

Ocenie podlegać będą:

  1. organizacja stanowiska pracy ,BHP, czystość            0-5pkt.
  2. technika wykonania                                                  0-5pkt.
  3. wygląd potrawy                                                        0-5pkt.
  4. czas i jakość pracy                                                    0-5pkt.
  5. ocena organoleptyczna potrawy                               0-5pkt.
  6. dekoracja i sposób prezentacji                                   0-5pkt.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu części praktycznej.

Komisja podejmie decyzję o przyznaniu nagród.

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Teresa Radelczuk


Sprawozdanie z okręgowego szczebla Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2011 roku.

W dniu 2011-04-15 w Kijanach woj. lubelskie odbył się etap okręgowy XXXV  OWiUM. Naszą szkołę w bloku mechanizacji rolnictwa reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa Berek Dariusz i Sołtys Kamil, a w bloku żywienia człowieka uczennica klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Kołodziejczyk Katarzyna. Opiekunem z ramienia szkoły był Jerzy Słupek.

Olimpiada rozpoczęła się zebraniem ogólnym na sali gimnastycznej, skąd uczniowie po informacjach organizacyjnych udali się do poszczególnych sal z podziałem na bloki tematyczne i tam pisali test składający się z 60 pytań obejmujących zagadnienia teoretyczne z danego bloku, zasady bhp oraz pytania z podstaw przedsiębiorczości. Po części pisemnej była przerwa na obiad, a po obiedzie odbył się egzamin praktyczny.

W bloku mechanizacji rolnictwa egzamin praktyczny składał się z trzech zadań, a to:

 • przygotować siewnik rzędowy do pracy,
 • zweryfikować tuleję cylindrową,
 • omówić oznaczenia różnych opon.

W bloku żywienia egzamin składał się z czterech następujących zadań:

 • opisać zastosowanie różnych produktów w żywieniu,
 • sporządzić i ugotować makaron,
 • udekorować stół mając do dyspozycji zadane produkty,
 • rozpoznać różne rodzaje ziół podanych w formie suszu

Za część pisemną i praktyczną można było maksymalnie uzyskać po 60 pkt, czyli razem 120. W bloku mechanizacji Berek Dariusz uzyskał z teorii 47 pkt, z części praktycznej 40 pkt, razem 87 pkt i zajął 15-te miejsce. Sołtys Kamil uzyskał z teorii 37 pkt, z części praktycznej 47, łącznie 84 i zajął 22-gie miejsce. W bloku mechanizacji startowało łącznie 42 uczniów, najwięcej punktów – 105 – uzyskał uczeń z Iwonicza. W bloku żywienia Kołodziejczyk Katarzyna zdobyła 39 pkt z teorii i 49 z części praktycznej, łącznie 88 pkt. Najlepszy wynik to 106 pkt.

Zachęcam uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i samokształcenia, gdyż daje to osobistą satysfakcję i podnosi samoocenę, a tym samym umożliwia osiąganie lepszych wyników w nauce.

Słupek Jerzy


Sprawozdanie z konkursu „Najlepszy mechanizator” – 2011

W bieżącym roku szkolnym konkurs przeprowadzili nauczyciele: Drechsler Marek, Krzyszczuk Józef, Jerzy Słupek oraz Święch Marek jako autor teoretycznego testu konkursowego.

Zgodnie z przyjętym regulaminem konkurs składał się z części teoretycznej, w której wzięli udział uczniowie klas II i III TM oraz II i III ZSZ mechanik-operator oraz praktycznej, w której mogli wziąć udział tylko dwaj uczniowie z każdej klasy z największą liczbą uzyskanych punktów z testu teoretycznego. Zmagania z testem trwały od 16 do 31 marca – należało znać odpowiedzi na 35 pytań jednokrotnego wyboru z całego przekroju mechanizacji rolnictwa.

Łącznie w konkursie wystartowało 79 uczniów, zwycięzcą części teoretycznej został Dętkoś Krystian z III TM uzyskując 34 punkty na 35 możliwych do zdobycia. Do części praktycznej zakwalifikowali się uczniowie mający minimum 22 punkty, a takie wyniki osiągnęło 10 uczniów.

Część praktyczna została przeprowadzona 6 kwietnia. Należało wykonać zadanie z obróbki mechanicznej – toczenie na tokarce uniwersalnej, ze spawania łukowego oraz z eksploatacji maszyn – ustawić siewnik rzędowy na zadaną ilość wysiewu nasion. Ponieważ jeden z uczestników nie był obecny w tym dniu w szkole, do części praktycznej przystąpiło 9 uczniów osiągając następujące wyniki: I miejsce – Dętkoś Krystian z III TM – 56 pkt, II miejsce – Rak Mateusz z III ZSZ – 47 pkt, III miejsce – Winiarski Michał z II ZSZ – 43,5 pkt, IV miejsce – Ziobrowski Marcin z III TM i Szynal Grzegorz z II ZSZ – 42 pkt, VI miejsce – Pieczonka Arkadiusz z II TM – 41 pkt, VII miejsce – Rachwał Michał z II ZSZ – 40 pkt, VIII miejsce – Pruchnik Łukasz z III ZSZ – 38 pkt, IX miejsce – Miszczk Marcin z II TM – 37 pkt.

Zachęcamy do samodzielnego pogłębiania wiedzy technicznej poprzez aktywność w Kółku Mechanizacyjnym, czytanie prasy fachowej, aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i lekcyjnych. Serdecznie gratuluję znawcom mechanizacji – w końcu to najlepsza dziewiątka z 79 startujących! Każdy z tej dziewiątki otrzyma techniczną nagrodę rzeczową ufundowaną przez nauczycieli szkolenia praktycznego, a ponadto zdobywcy miejsc I, II i III otrzymają o jedną ocenę wyżej na koniec roku szkolnego z przedmiotu objętego konkursem i działu zajęć praktycznych.

 


 

Sprawozdanie z kursów w Radymnie.

W dniu 14 marca 2011 roku o godz. 6 rano wyjechaliśmy z Brzostku swoimi samochodami do Radymna w celu uczestniczenia w kursach spawania, wózków jezdniowych oraz operatorów ciągników gąsienicowych z rodziny DT-75. Po przeszło dwugodzinnej jeździe dotarliśmy bez problemów na miejsce. W tych specjalistycznych kursach uczestniczyło łącznie 13 uczniów z klasy III TM.

W pierwszym dniu mieliśmy zakwaterowanie i ogólne zapoznanie się z zasadami BHP. W schronisku młodzieżowym, gdzie mieszkaliśmy, zajmowaliśmy pokoje 4-osobowe – każdy z pokoi wyposażony był w telewizor i oglądanie programu wypełniało nam wolny czas.

Od wtorku od 8.15 zaczęliśmy zajęcia ze spawania, które trwały do godz. 13-tej, później mieliśmy chwilę przerwy na obiad, a po południu odbywały się wykłady z teorii spawania, wózków widłowych oraz ciągników gąsienicowych, które trwały do godz.16-tej. W czasie zajęć praktycznych ze spawania szliśmy do budynku obok na naukę jazdy wózkami widłowymi i ciągnikiem DT-75.

W ostatnim dniu kursów o godz. 8-mej odbył się egzamin teoretyczny z wózków widłowych i DT-75, a po nim egzamin praktyczny. Natomiast egzamin ze spawania gazowego, łukowego i metodą MAG był przeprowadzony około godz. 11-tej. Ponieważ nie zmarnowaliśmy czasu przeznaczonego na kursy, bez większych problemów każdy z nas zdał egzamin.

Były to dobrze zainwestowane pieniądze, dużo się nauczyliśmy, zdobyliśmy dodatkowe uprawnienia, co pozwoli nam znaleźć bez problemów dobrą pracę w przyszłości.

POLECAMY!

Marcin Hajduk i Marcin Pietrzycki

 

 


Informacja o przebiegu konkursu "najlepszy mechanizator 2010”

Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Część teoretyczna obejmująca rozwiązanie testu pisemnego (35 pytań jednokrotnego wyboru) została przeprowadzona przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w klasach II ZSZ, III ZSZ, II TM, III TM do dnia 20.04.2009. Testem objęte były zagadnienia z podstaw techniki, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, obróbki plastycznej i cieplnej (kowalstwa), spawania elektrycznego, pojazdów i maszyn rolniczych Do części praktycznej zakwalifikowali się uczniowie  którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście:

 • klasa II TM: Popiela Maksymilian 28 pkt, Ziobrowski Marcin 23 pkt
 • klasa III TM: Sołtys Kamil 28 pkt, Drechsler Paweł 28pk
 • klasa II ZSZ:  Rak Mateusz 25 pkt.,  Reczek Mariusz 23 pkt.
 • klasa III ZSZ: Jałowiec Marcin 25 pkt., Sarnecki Sebastian 25 pkt.

Część praktyczna odbyła się 28.04.2010r  w budynku Warsztatów Szkolnych o godz. 11.00

Zadania praktyczne to:

1. Maszyny rolnicze - wykonanie ustawienia siewnika zawieszanego S043 na określoną ilość wysiewu – sędziowali: Paweł Kasprzyk z grupą uczniów.

2. Pojazdy rolnicze - wykonanie obsługi akumulatora kwasowo-ołowiowego, sędziowali: Paweł Machaj z grupą uczniów.

3. Obróbka plastyczna i cieplna (kuźnia)-spęczanie materiału z uwzględnieniem smukłości granicznej, sędziowali: Marek Święch z grupą uczniów.

Test teoretyczny do konkursu przygotował organizator konkursu M. Święch. Część praktyczną przygotowali prof.: P. Machaj, P. Kasprzyk, M. Święch. W części praktycznej uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, dlatego też walka o dokładność wykonania, precyzję   i prestiż zawodowy była bardzo duża. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez  nauczycieli praktycznej nauki zawodu wraz z kierownictwem i zostaną wręczone na uroczystym apelu wobec całej społeczności szkolnej.

Organizator konkursu: Marek Święch