Szkolne koło Caritas

Odsłony: 13849

Co roku w okresie świątecznym staramy się sprawić radość podopiecznym Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. W tym roku postanowiliśmy zamiast tradycyjnych paczek ze słodyczami zakupić karnety do „Kulkolandu” dla najmłodszych dzieciaków. W ogólnoszkolnej zbiórce Szkolne Koło CARITAS zebrało 565zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Dorota Machaj: Opiekun SKCaritas

Zobacz zdjęcia

 


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

r.sz. 2018/2019

Zadania:

 1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (odwiedziny w ŚDS w Brzostku
 2. Dostarczenie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyty w domu Dziecka „Hanaka” w Dębicy z okazji mikołajek i dnia dziecka)
 3. Szerzenie idei wolontariatu
 4. Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami
 5. Zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia
 6. Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego
 7. Udział w akcjach pomocowych organizowanych prze Caritas Polska

Założenia:

 1. Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących
 1. Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:
 • szkoła – a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy
 • środowisko lokalne – w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy sprzątanie mieszkania
 • parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii

Cel główny:

 1. Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie
 2. Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie
 3. Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro

Cele szczegółowe:

 1. Praca w Szkolnym Kole Caritas uczy:
 • miłości bliźniego
 • tolerancji i zrozumienia
 • wspólnej zespołowej pracy
 • poszanowania drugiego człowieka
 • wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności
 • podejmowania własnych inicjatyw
 • budowania własnej hierarchii wartości
 • szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej
 • uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi duch czynnej miłości bliźniego
 • szerzy i pogłębia miłosierdzie
 • kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
 • przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
 • wzmacnia pożądane społeczne postawy

Przewidywane osiągniecia, umiejętności:

 1. Praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:
 • umiejętności gospodarowania wolnym czasem
 • odkrywania i rozwijania zdolności twórczych oraz zainteresowań
 • budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy
 • wzajemnego szacunku
 • szacunku do osób starszych, chorych i cierpiących
 • dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach
 • zgodnej współpracy w zespole
 • umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • odpowiedzialności za podjęte działania
 • umiejętnego dokonywania hierarchii wartości
 • podejmowania coraz dojrzalszych decyzji
 • szybszego osiągnięcia dojrzałości

Ewaluacja programu:

 1. Ewaluacja będzie dokonywana przez:
 • obserwację i samoobserwację
 • zauważenie pracy Koła przez innych
 • zaangażowanie poszczególnych członków
 • ilość zdobytych funduszy
 • ocenę skuteczności działań
 • wypowiedzi osób doświadczających pomocy
 • ocenę rodziców, dyrekcji
 • wypowiedzi samych członków Koła

 

PIESZY RAJD NA LIWOCZ Z PODOPIECZNYMI DOMU DZIECKA ”HANKA”

W tym roku SK Caritas i klasa IITŁ wraz z wychowawcą Dorotą Machaj i księdzem Piotrem Filipkiem zaprosili do wspólnego pieszego rajdu na Liwocz podopiecznych Domu Dziecka „Hanka”, aby wspólnie z nimi spędzić Dzień Dziecka. czytaj więcej...

 

 


           

 

"Święty Mikołaj naprawdę istnieje..." to słowa często wypowiadane przez podopiecznych Domu Dziecka „Hanka” po wizycie naszego Mikołaja, choć od dawna w niego nie wierzą. Świadczy to o tym, że Mikołajem morze być każdy, kto chce się dzielić dobrocią. Każdy prezent daje mnóstwo radości, ale ten dany od serca jest wyjątkowy. Jak co roku Szkolne Koło Caritas zorganizowało zbiórkę pieniędzy, żeby sprawić radość 27 dzieciom. Każde dziecko o czymś marzy…..o nowym telefonie, komputerze czy też najnowszej wersji swojej ulubionej gry…. Marzenia dzieci, które nawet od kilku lat mieszkają w domu dziecka są inne: spokojne święta… ciepło rodzinne… radość z przebywania z rodzicami….dobre słowo… Są to dzieci, które bardzo potrzebują spełnionych marzeń i wiary w Świętego Mikołaja. Pamiętajmy o nich co roku.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli zbiórkę symboliczna złotówką.

Opiekun SKCaritas: Dorota Machaj

 


W dniu 21.09.2016 na ternie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku odbyła się II Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, na którą udały się nasze wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas w składzie: Paulina Bieszczad, Daria Drozd, Agnieszka Skórska, Weronika Stawarz, Paulina Strączek, Elżbieta Wadas i Urszula Winiarska. zobacz więcej

 


 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

r. sz. 2016/2017

Zadania:

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (odwiedziny w ŚDS w Brzostku

2. Dostarczenie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyty w domu Dziecka „Hanaka” w Dębicy z okazji mikołajek i dnia dziecka)

3. Szerzenie idei wolontariatu

4. Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami

5. Zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia

6. Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego

7. Udział w akcjach pomocowych organizowanych prze Caritas Polska

Założenia:

1. Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:

· włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji

· autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących

2. Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:

· szkoła – a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy

· środowisko lokalne – w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy sprzątanie mieszkania

· parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii

Cel główny:

1. Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie

2. Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie

3. Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro

Cele szczegółowe:

1. Praca w Szkolnym Kole Caritas uczy:

· miłości bliźniego

· tolerancji i zrozumienia

· wspólnej zespołowej pracy

· poszanowania drugiego człowieka

· wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności

· podejmowania własnych inicjatyw

· budowania własnej hierarchii wartości

· szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej

· uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi duch czynnej miłości bliźniego

· szerzy i pogłębia miłosierdzie

· kształtuje wrażliwość na potrzeby innych

· przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności

· wzmacnia pożądane społeczne postawy

Przewidywane osiągnięcia, umiejętności:

1. Praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:

· umiejętności gospodarowania wolnym czasem

· odkrywania i rozwijania zdolności twórczych oraz zainteresowań

· budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy

· wzajemnego szacunku

· szacunku do osób starszych, chorych i cierpiących

· dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach

· zgodnej współpracy w zespole

· umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów

· odpowiedzialności za podjęte działania

· umiejętnego dokonywania hierarchii wartości

· podejmowania coraz dojrzalszych decyzji

· szybszego osiągnięcia dojrzałości

Ewaluacja programu:

1. Ewaluacja będzie dokonywana przez:

· obserwację i samoobserwację

· zauważenie pracy Koła przez innych

· zaangażowanie poszczególnych członków

· ilość zdobytych funduszy

· ocenę skuteczności działań

· wypowiedzi osób doświadczających pomocy

· ocenę rodziców, dyrekcji

· wypowiedzi samych członków Koła

 


WIZYTA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W DOMU DZIECKA „HANKA” W DĘBICY.

 

 

Miesiąc czerwiec to nie tylko czas oczekiwania na wakacje ale również  okres podsumowania roku nauki w szkole. Pośród tych obowiązków potrafiliśmy znaleźć czas na spotkanie z dziećmi w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Jak co roku zorganizowaliśmy zbiórkę na skromne prezenty – głownie słodycze. Jak widać dzieci bardzo się ucieszyły z tego gestu naszej młodzieży. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, za każda ofiarowaną złotówkę na ten cel. Uśmiechy tych dzieci to właśnie DZIĘKI WAM.

Podopiecznych domu dziecka odwiedziliśmy 16 czerwca wraz z p. Dorota Machaj i naszym katechetą ks. Damianem Czyżewski.  Dziękujemy im za zorganizowanie jak zawsze wyjazdu.

 

SKC w Brzostku

 


 

Wiosenny Zjazd SKC

 

18 maj 2016 roku w Jaśle w kościele o. Franciszkanów miało miejsce wiosenne spotkanie SKC z rejonu Jasielskiego.  Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli naszego koła. Rozpoczęło się ono Mszą św. a po niej było spotkanie formacyjne. Na tym spotkaniu  otrzymaliśmy Dyplom Miłosierdzia z błogosławieństwem Biskupa Jana Wątroby oraz pochwałę za działalność SKC w naszej szkole.

 


 

WIZYTA św. MIKOŁAJA w Domu Dziecka „Hanka w Dębicy”.

 

 

Czas biegnie bardzo szybko. Po raz kolejny nadszedł czas na spotkanie ze św. Mikołajem.

Mikołaj i jego Śnieżynki gotowe do drogi.

Spotkanie dzieci z ze św. Mikołajem.

Dziękujmy wszystkim Mikołajom z naszej szkoły, którzy przyczynili się do tego, że dzieci mają uśmiech na ustach. Bo „więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.

 


 

Pielgrzymka Szkolnych Szkół Caritas do Rzeszowa

 

 

12, 13 września 2015 w Rzeszowie odbyło się ogólnopolskie spotkanie Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie. Tak się składa, że pierwsze takie koło zostało założone w Rzeszowie 20 lat temu. Na spotkanie przybyły delegacje ze szkół za całej Polski.  Również i my wraz z ks. Damianem Czyżewskim uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. W pierwszym dniu spotkanie miało miejsce na Hali „Podpromie”, gdzie było podsumowanie 20 lat działalności SKC w Polsce a także odbywały się liczne koncerty i pokazy.

Drugi dzień to przemarsz ulicami miasta i świadectwa młodych ludzi z racy w kołach Caritas.

Przemarsz SKC ulicami Rzeszowa.

 


 

Szkolne Koło Caritas rozpoczyna swoją działalność w r. szk. 2015/2016.

 

 

Wakacje się skończyły. Zaczynamy więc naszą działalność w nowym roku szkolnym. Chcemy kontynuować to wszytko czym się zajmowaliśmy do tej pory.

Uczniowie należący do SKC w r. szk. 2015/2016.

Bardzo serdecznie witamy uczniów klas pierwszych, którzy zasilili szeregi naszego Szkolnego Koła Caritas.

 

 


 

Rok szkolny 2015/2016

Opiekunowie:

- Ks. Damian Czyżewski

- Mariola Świszcz

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZS im. Jana Pawła II w Brzostku  na rok szkolny 2015/2016

 

 

Cele Szkolnego Koła CARITAS:

 

• Dostarczanie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyta w Domu Dziecka „Hanka w Dębicy”),

 

• Szerzenie idei wolontariatu,

 

• Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami,

 

• Zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia,

 

• Zdobywanie i wzbogacanie doświadczenia życiowego.

 

• Pozyskanie członków spośród uczniów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku

 

• Omówienie i ustalenie planu pracy SKC na rok szkolny 2015/2016

 

• "Wigilijny opłatek w naszym kole"- dzielenie się opłatkiem- życzenia świąteczne

 

• Przygotowanie kartek świątecznych i złożenie życzeń osobom samotnym

 

• Matce Bożej - śpiewajmy najpiękniej - udział w nabożeństwach majowych

 

• Współpraca z organizacjami w środowisku na polu pomocy innym.

 

• Udział w akcjach pomocowych organizowanych przez Caritas Polska

 

Aktualności

 

Wizyta Św. Mikołaja w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy.

 

W dniu 12 XII jak co roku odwiedziliśmy dzieci w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Wizyta św. Mikołaja wywołała wielką radość wśród dzieci. Obecnie przebywa tam 25 wychowanków. Św. Mikołaj wszystkich obdarował prezentami.

Radość dzieci ze spotkania ze św. Mikołajem.

Jako członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z ks. Damianem, p. Mariolą Świszcz oraz p. Markiem Święchem, który zawsze jest z nami (trzeba zapewnić Sanie i Renifera św. Mikołajowi!) - jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli św. Mikołajowi w przygotowaniu podarunków. Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły – bo to dzięki ich ofiarności mogliśmy zakupić słodycze dla dzieci. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy również wspomogli to dzieło. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali ubrania oraz zabawki (szczególnie p. Dorocie Machaj). Dzieci były bardzo szczęśliwe. Wiele radości jest z otrzymywania ale jeszcze więcej kiedy człowiek potrafi się dzielić z bliźnimi.

 

Wychowankowie Domu Dziecka  i przedstawiciele SKC z ZS w Brzostku.

Pamiętajmy o słowach Jezusa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście temu z tych najmniejszych – mnieście uczynili”. Za wszelka pomoc - św. Mikołaj oraz dzieci z domu dziecka bardzo serdecznie dziękują.

Szkolne Koło Caritas w Brzostku

 

 

 


 

Rozpoczynamy naszą działalność w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że uda się nam zrealizować zaplanowane działania a my będziemy zadowoleni z pomocy innym ludziom.

 

Wizyta w Domu Dziecka „HANKA” w Dębicy

W dniu 16 XII 2013 r. jak co roku odwiedziliśmy wychowanków Domu Dziecka „Hanka”  w Dębicy. Oczywiście towarzyszył nam św. Mikołaj. Radości było co niemiara. Dzieci przywitały gościa bardzo ciepło i serdecznie. Mikołajowi towarzyszyli przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszej szkole oraz nauczyciele: p. Mariola Świszcz, Małgorzata Batycka, Marek Święch, Małgorzata Kolbusz oraz nasz opiekun ks. Damian Czyżewski. Św. Mikołaj nie mógłby odwiedzić dzieci gdyby nie nasi sponsorzy. Bardzo więc dziękujemy w imieniu dzieci wszystkim nauczycielom oraz uczniom szkoły, bo dzięki ich ofiarom mogliśmy zorganizować ten wyjazd. Wszystkim  jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy – BÓG ZAPŁAĆ. Fajnie jest dostawać ale jeszcze fajniej jest rozdawać!

 

IV TŻa

 

Rok szkolny 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO DODMU DZIECKA „HANKA” W DĘBICY

Dnia 17 czerwca tego roku uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami: Ks. Damianem Czyżewskim, p. Mariolą Gozdecką, p. Monika Sieradzką Łukowicz oraz p. Markiem Święchem udaliśmy się do Domu Dziecka ”Hanka” w Dębicy. Dzieciom zostały zakupione słodycze ze zbiórek pieniędzy przeprowadzanych wśród uczniów naszej szkoły (bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nie żałowali swoich funduszy – najbardziej dziękują WAM dzieci, które bardzo się ucieszyły z waszej hojności!!!!).

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez panią dyrektor oraz dzieci, które bardzo ucieszyły się z prezentów.

 

Później zostaliśmy oprowadzeni po całym budynku. Przez około godzinę bawiliśmy się z dziećmi. Następnie z uśmiechem wróciliśmy do domów. Mamy nadzieję, że jako uczniowie ZS w Brzostku nadal będziecie hojni w dzieleniu się z innymi, abyśmy w przyszłym roku szkolnym również mogli sprawić radość wychowankom Domu dziecka w Dębicy.

Joanna Boroń i Małgorzata Siedlarska  - 1TŻ

 


 

 

 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
W JAŚLE

 

Dnia 29 stycznia br. pod opieką ks. Damiana Czyżewskiego udałyśmy się jako przedstawiciele naszej szkoły na spotkanie Szkolnych Kół Caritas, które odbyło się w I Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Spotkanie rozpoczęło się wspólna modlitwą Anioł Pański, następnie ks. dr Piotr Potyrała przywitał wszystkich i opowiedział o skrajnym ubóstwie w Polsce. Wyjaśnił podstawowy cel Szkolnego Koła Caritas, opowiedział o wzorcowej formie szkolnego wolontariatu.

 

Ks. dr Piotr Potyrała - odpowiedzialny za Szkolne Koła Caritas  w Diecezji Rzeszowskiej.

 

Został odczytany także list od ks. bp Kazimierza Górnego, w którym opisał znaczenie Szkolnych Kół Caritas w Roku Wiary. Uczniowie liceum przygotowali krótką inscenizację, podczas której pokazali nam, że w każdym człowieku jest trochę dobroci, tylko nie każdy potrafi ją okazać. Czasem wystarczy mały gest, aby się otworzyli na innych ludzi, którzy także potrzebują pomocy. Szkolny chór SOLI DEO zaśpiewał kilka pięknych kolęd, do których wszyscy chętnie się przyłączyli. Następnie został wyświetlony film na temat zadań wolontariatu Caritas. Na koniec zostaliśmy poczęstowani pysznymi drożdżówkami i gorącą herbatą. Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Prałat Stanisław Słowik w słowach skierowanych do zgromadzonych podkreślił ogromną rolę codziennego świadczenia miłosierdzia wszystkim potrzebującym. Przecież wiara bez uczynków jest martwą. Powinniśmy dostrzegać Boga w każdym spotkanym człowieku, zmieniać na lepsze świat i siebie każdego dnia.

 

Joanna Boroń i Małgorzata Siedlarska z 1aTż

 

 

 


 

Wyjazd do Domu Dziecka „Hanka’’

 

Co roku 6 grudnia obchodzimy dzień Świętego Mikołaja.

Z tej okazji 13 grudnia 2012r. Szkolne Koło Caritas z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wraz z opiekunami: księdzem Damianem Czyżewskim, paniami: Mariolą Gozdecką, Małgorzatą Kolbusz, Danutą Wesołowską udali się do dębickiego Domu Dziecka „Hanka’’. Za zorganizowaną zbiórkę pieniężną i zebrane pluszowe maskotki, mogliśmy obdarować każde dziecko drobnymi upominkami. W rolę Świętego Mikołaja wcielił się przewodniczący szkoły: Artur Skowron.

 

Miło było ujrzeć uśmiechy na twarzach zarówno dzieci jak i ich opiekunów. Mieliśmy okazję zapoznać się z nimi i porozmawiać na różne tematy. Mamy nadzieję, że ta tradycja nadal będzie kultywowana w naszej szkole.

 

Opracowanie: Magdalena Kaczmarek, Beata Drąg

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program działań ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczy jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Członkowie organizują pomoc materialną swoim rówieśnikom w szkole oraz odwiedzają ośrodki opiekuńczo - wychowawcze.

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W PARKOSZU

 

21 i 22 stycznia to święto babci i dziadka. W tym dniu szczególną pamięcią obejmujemy wszystkich starszych a w szczególności chorych i samotnych. Dlatego też w dniu 25 stycznia br., uczniowie  Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wraz z panią M. Gozdecką wybrali się w odwiedziny do Domu Spokojnej Starości w Parkoszu.

Wcześniej uczniowie przygotowali kruche ciasteczka dla starszych. Zostaliśmy serdecznie powitani przez panie pracujące w Domu Spokojnej starości jak i przez ich mieszkańców. Uczniowie złożyli życzenia z okazji dnia babci i dziadka.

Następnie zasiedliśmy do wspólnego kolędowania. Atmosfera była bardzo wesoła i przyjazna. Nasze odwiedziny sprawiły radość wszystkim mieszkańcom.

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO DOMU DZIECKA „HANKA” W DĘBICY

 

Dzień 6 grudnia to wspomnienie Świętego Mikołaja. W tym dniu obchodzona jest tradycja obdarowywania się prezentami. Na ten dzień roku najbardziej oczekują dzieci. Z tej też okazji Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zorganizowało zbiórkę pieniężną jak i rzeczową na paczki mikołajkowe dla dzieci z domu dziecka „Hanka” w Dębicy.

Za zebrane pieniądze zostały kupione i przygotowane prezenty dla 24 dzieci. Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas  wraz z opiekunami: Panią M. Gozdecką, Panią M. Kolbusz i Panią D. Wesołowską wybrali się 5 grudnia z upominkami. Upominki te przyniosły dzieciom wielką radość, gdyż cieszyły się, że jednak ktoś o nich pamięta. Swoją wdzięczność za pamięć wyraziły również Panie, które na co dzień opiekują się dziećmi. Dla nas wszystkich to wielka radość, że mogliśmy okazać im trochę miłości i ciepła

Agata Krawiec

 

 

 

0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

§1 Organizatorzy

Organizatorem konkursu „Klasa gospodarzem szkoły” jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

§2 Uczestnicy

W konkursie biorą udział klasy od I do IV uczniowie Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Brzostku.

§3 Czas trwania

Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.

§4 Przebieg konkursu

1. Kolejność dyżurów klas ustalana jest przez wychowawców klas poprzez wpisanie się do kalendarza dyżurów na Radzie Pedagogicznej poprzedzającej rok szkolny.

2. Dyżur klasy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy.

3. Wszystkie działania podejmowane w ramach konkursu powinny być zaplanowane. Plan należy złożyć do opiekuna Samorządu Uczniowskiego w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem działania.

4. Ocenie podlega praca zaplanowana wykonana w miesiącu dyżurowania. Wyjątek stanowią działania wynikające w organizacji pracy szkoły, z polecenia Dyrekcji.

5. Sprawozdanie z przebiegu dyżuru jest składane do opiekuna SU do 10 dnia następnego miesiąca, a w przypadku klasy dyżurującej w czerwcu na 3 dni przed końcem roku szkolnego. W przypadku nie złożenia sprawozdania w terminie praca nie podlega ocenie.

6. Sprawozdanie powinno zawierać opis przeprowadzonych działań, uzasadnienie ich celowości oraz inne dokumenty poświadczające o wykonanych działaniach. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji ocena danego działania nie jest dokonywana.

7. Komisja w ocenie opiera się na pisemnym sprawozdaniu klasy.

8. Ogłoszenie wyników konkursu następuje do 15 września następnego roku szkolnego.

9. Trzy pierwsze miejsca są premiowane nagrodami pieniężnymi (dofinansowanie do wycieczek, ognisk, wyjazdów do kina itp.,). Wysokość nagród ustala Dyrektor ZS.

 

§5 Zakres działań podlegających ocenie.

1. W ramach konkursu oceniane są wszelkie działania klas przeprowadzone na terenie szkoły związane z samorządnością w szkole realizowane przez kolejne klasy z uwzględnieniem §4 p. 4.

2. Ocenie podlegają:

a) imprezy ogólnoszkolne (apele, akademie) wynikające z Kalendarza Imprez Szkolnych lub realizowane na zlecenie dyrekcji (0-20 pkt)

b) przygotowanie „techniczne” imprezy – (0-10 pkt)

c) prowadzenie sklepiku szkolnego (0-10 pkt)

d) przygotowanie i opieka nad gazetką ścienną – (0 – 5 pkt)

e) dokumentacja dyżuru (fotoreportaż, sprawozdanie oraz gazetka przy klasie nr 13)
(0-5 pkt)

f) jednorazowe akcje porządkowe na terenie szkoły (0-5 pkt)

g) pomoc w redagowaniu gazety szkolnej „Plotka” (0-10 pkt)

h) współpraca ze stroną internetową szkoły – (0-20pkt)

i) udział w jednorazowych akcjach Samorządu Uczniowskiego (np. Góra Grosza, REBA, WOŚP, itp…) (0 – 10 pkt)

j) udział w pracach SU i innych organizacji szkolnych – po uzyskaniu na piśmie opinii opiekunów tych organizacji (0-5 pkt za najbardziej aktywne osoby)

k) dodatkowe imprezy i działania (kawiarenka literacka itp.) (0-10 pkt)

l) całoroczna opieka nad zielenią wokół szkoły (0 – 10 pkt)

m) reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach itp.

n) inna działalność na terenie szkoły (np. odmalowanie klas) ( 0 -10 pkt)

3. Kryteria oceniania:

- oryginalność pomysłów

- estetyka przygotowania

- zaangażowanie klasy

- terminowość wykonania

- dobra organizacja pracy (miesięczna frekwencja klasy)

- umiejętność współpracy pomiędzy klasami.

 

§6 Komisja Oceniająca

1. Skład Komisji Oceniającej

- zastępca Dyrektora ZS

- Przewodniczący SU

- Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (2 osoby nie pełniące funkcji wychowawcy)

2. Komisja głosuje w sposób tajny

3. Punkty przyznaje każdy z członków Komisji według przyjętej skali. Członkowie Komisji uzasadniają przyznaną liczbę punków. Ostateczną punktację wyznacza średnia arytmetyczna ocen za dane działanie zaokrąglona do całości.

4. Tryb pracy Komisji:

1) prezentacja sprawozdania przez przedstawiciela klasy w obecności wychowawcy ocenianej klasy

2) zadawanie pytań przez członków Komisji i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień

3) dyskusja i ocena klasy

5. Przedstawiciele klasy i wychowawca mogą uczestniczyć w 1 i 2 etapie pracy Komisji.

6. Wyniki bieżącej oceny są podawane do publicznej wiadomości przez publikację na internetowej stronie szkoły, wywieszenie na gazetce SU.

7. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie na piśmie do dyrektora ZS w terminie 7 dni od ogłoszenia decyzji Komisji.