Oferta edukacyjna

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  z innowacją  aranżacje florystyczne

Technik architektury krajobrazu podczas nauki zawodu poznaje techniki projektowania, oznaczenia graficzne, tworzy rzuty, przekroje, rysunki martwej natury i otaczającego krajobrazu oraz projekty ogrodów w programach graficznych. Poznaje rośliny ozdobne, ich nazewnictwo polskie i łacińskie. Podczas zajęć praktycznych uczeń sadzi kwiaty, krzewy, drzewa, zakłada kwietniki, kosi trawę, obsługuje sprzęt ogrodniczy.

W trakcie nauki uczeń nabywa następujące umiejętności: aranżacji przestrzeni i wnętrz (łączenie kamieni, wody i zieleni), aranżacji florystycznych -projektowania i wykonywania kompozycji kwiatowych (innowacja programowa), dekorowania wnętrz materiałem roślinnym, projektowania i wykonywania systemów nawadniania (oczka wodne, kaskady, baseny ozdobne), produkcji roślin ozdobnych, projektowania, wykonywania i konserwacji ogrodów, budowy i urządzania terenów zieleni zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Kwalifikacje zawodowe

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe

  • Rośliny ozdobne
  • Podstawy projektowanie architektury krajobrazu
  • Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Praktyka zawodowa odbywa się w pracowniach projektowych, urzędach, w których komórki zajmują się zielenią, w firmach zajmujących się projektowaniem zieleni, sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych.

Architekt krajobrazu może być zatrudniony w biurach, instytucjach, wydziałach architektury i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się projektowaniem, zagospodarowaniem oraz konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni; szkółkach roślin i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni;  w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni; może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wydziałach architektury, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i innych kierunkach zależnie od indywidualnych zainteresowań. Absolwent ma uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych oraz korzystania z funduszy UE.

TECHNIK  ŻYWIENIA  I  USŁUG GASTRONOMICZNYCH

z innowacją żywienie i obsługa pokładowa

Technik żywienia i usług gastronomicznych  podczas nauki nabywa wiedzę z zakresu  planowania i organizacji  żywienia,  produkcji potraw i obsługi konsumenta.

Absolwent jest wyposażony w umiejętności i bogatą wiedzę towaroznawczą o produktach żywnościowych, zna ich wartość odżywczą, umie sporządzać i podawać potrawy, komponuje posiłki i racjonalnie układa jadłospisy, planuje i organizuje produkcje gastronomiczną, kultywuje narodowe i regionalne tradycje kulinarne oraz kształtuje wzorce zdrowego żywienia w społeczeństwie. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej