Artykuły

Unijne pieniądze na szkolnictwo zawodowe

 


 

Unijne pieniądze w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Brzostku

Uczniowie Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Brzostku od września br. uczestniczą w projekcie unijnym pn ,,Podkarpacie stawia na zawodowców’’. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany przez ponad dwa lata tj. do 31 października 2014 r.  Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jego partnerem Powiat Dębicki. Projekt wchodzi w skład  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2,, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego’’.

Celem przedsięwzięcia w ZS im. Jana Pawła II jest wsparcie szkolnictwa zawodowego czyli, zmodernizowanie pracowni gastronomicznych, architektury krajobrazu , mechanizacji rolnictwa oraz doposażenie pracowni w komputery z dostępem do Internetu co umożliwi sprawne prowadzenie dziennika elektronicznego w ramach informatyzacji szkoły.

Obecnie uczniowie szkoły korzystają z oferty zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje zawodowe tj. zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego na rynku pracy.

W ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ZS Brzostek

18 lutego br. 15 uczniów ukończyło kurs obsługi kas fiskalnych, 15 uczniów kurs barmana oraz 14 uczniów kurs kelnera.  Na wakacje roku szkolnego 2013/14 planowany jest kurs spawacza dla 31 uczniów, który pozwoli  zdobyć umiejętności niezbędne na rynku pracy. Ponadto w miesiącu maju uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Uczniowie szkoły wiedzą, że korzystając z oferty dodatkowych zajęć zdobywają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, które z pewnością przydadzą się w przyszłej pracy.

 

Koordynator projektu

Grzegorz Kolbusz

 

Człowiek – najlepsza inwestycja