Uroczysta akademia z okazji VI rocznicy śmierci Jana Pawła II

Dnia 2 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku odbyła się uroczysta akademia z okazji VI rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uczniowie klasy I TŻb i I TM, zaprezentowali z tej okazji program słowno-muzyczny. Poprzez swój występ pragnęli, z sercami pełnymi wdzięczności, spojrzeć na piękne życie Papieża-Polaka i wrócić na chwilę do Jego nauczania, które z tak wielką miłością kierował do młodych. Wszyscy z uwagą i wzruszeniem wysłuchali tekstów, fragmentów homilii i ulubionych pieśni naszego papieża. Na zakończenie akademii zgromadzeni zaśpiewali Jego ulubioną pieśń - "Barkę".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia

Tablica interaktywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna naszego Zespołu Szkół została wzbogacona o edukacyjny zestaw interaktywny, w skład którego wchodzą: tablica interaktywna typu SMART, projektor typu HITACHI oraz oprogramowanie typu SMART NOTEBOOK.

Szkoła została wyłoniona przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty, za co składamy wielkie podziękowania, jako jedna z dwudziestu szkół, które zostały beneficjentami projektu NBP "Program wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w edukacyjne tablice interaktywne" do realizacji programu edukacyjnego w zakresie przedsiębiorczości. Projekt powyższy realizowała Fundacja Narodowego Banku Polskiego.

Jesteśmy wdzięczni Fundacji Narodowego Banku Polskiego za tę, bardzo wartościową darowiznę. Dzięki niej zwiększy się atrakcyjność zajęć, głownie na lekcjach przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych, wyposażając nauczyciela w nowe możliwości  przekazu edukacyjnego.


Niecodzienna wizyta

Spotkanie z absolwentem, posłem na Sejm RP - Janem Warzechą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 marca Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku, gościł swojego absolwenta posła na Sejm - Jana Warzechę. Pan poseł najpierw spotkał się z maturzystami, którym opowiedział o swojej młodości, o czasach szkolnych, o sukcesach jakie odnosił najpierw jako uczeń, a później jako student. Udzielił przyszłym absolwentom wskazówek, jak mają postępować, czym się kierować w życiu, a także życzył im wiele sukcesów i przede wszystkim zdania matury.  
Następnie nasz zacny gość spotkał się z całą społecznością szkolną na sali gimnastycznej, gdzie został powitany przez uczniów kwiatami. W obecności pani dyrektor Haliny Nowak oraz przewodniczącego Komisji Oświatowej pana Grzegorza Grzesiakowskiego podziękował za zaproszenie oraz serdeczne przyjęcie w murach jego byłej szkoły. Pan poseł chętnie opowiedział o latach spędzonych w szkole oraz wyraził swoją wdzięczność dla nauczycieli, którzy go uczyli. Podkreślił, że w naszej szkole zdobył wysoką średnią ocen z przedmiotów programowych i na maturze, dlatego otrzymał indeks dający wybór dowolnej  uczelni w kraju bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.
Dziękujemy panie pośle za przybycie i prosimy nie zapominać o naszej wspólnej szkole! Uczniowie podziękowali honorowemu gościowi za przybycie gromkimi brawami, po czym pan poseł udał się do biblioteki szkolnej, aby dokonać wpisu do kroniki oraz udzielił wywiadu do szkolnej gazetki „Plotka”.

Zobacz zdjęcia

Wywiad z Posłem na sejm RP Janem Warzechą - (plik PDF)

Wycieczka do Krakowa- spotkanie na Wydziale Technologii Żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 marca br  grupa uczniów naszej szkoły z klas TŻiGD wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych (mgr inż. Ewa Czyrnia, mgr inż. Teresa Radelczuk) uczestniczyła w wycieczce na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przy ul. Balickiej. Celem wycieczki był udział w spotkaniu na Wydziale Technologii Żywności gdzie po informacji o wydziale przedstawionej przez prof. dr hab. Władysława Migdała odbył się cykl wykładów. Dotyczyły one następującej tematyki:

Czytaj więcej: Wycieczka do Krakowa- spotkanie na Wydziale Technologii Żywności

Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. W związku z tym 3 grudnia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Czytaj więcej: Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie