Sprzątanie Świata

Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata” przeprowadzonej w dniu 20.09.2010r. na terenie Nadleśnictwa Brzostek.


Włączając się w akcję „Sprzątanie Świata”, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

Czytaj więcej: Sprzątanie Świata